Pressmeddelande: Misstänkt förskingring i Fackförbundet GS

Publicerad:

Sent igår gjordes en polisanmälan mot en tidigare anställd gällande en misstänk förskingring av avkastningsmedel från fackförbundets fondinvesteringar. En före detta befattningshavare misstänks ha på ett otillbörligt sätt, för egen vinning, tillskansat sig medel från förbundet om cirka 1,8 miljoner kronor. I samband med upptäckten i februari 2015 tillsattes omedelbart en internutredning och en genomgång av externa revisorer. Efter samråd med förbundsledningen beslutades att polisanmäla händelsen.

- Vi har idag gjort en polisanmälan gällande en förskingring av avkastningsmedel från våra fondinvesteringar. När detta uppdagades tillsattes en internutredning ledd av externrevisorer samt gjordes en polisanmälan. Vi har dagarna informerat styrelse, personal och berörda parter. Vi inväntar nu polisutredningen och internutredningen och kommer att ge mer svar så snart vi vet, säger Michael Nyqvist, kanslichef Fackförbundet GS

I december drabbades GS av en tragedi då en tidigare medarbetare hastigt avled. I och med arbete med bokslut 2014 gick man igenom medarbetares hantering av fondmedel och upptäckte ett par misstänkta verifikationer som omedelbart följdes upp. I detta uppdagades att flera verifikationer hade förfalskats och utbetalning av avkastning från fackförbundet fonder gått till den enskilde medarbetarens personkonto.

- Vi är både ledsna och bedrövade och vi vet inte varför förskingringen har skett men detta är en mycket stor tragedi för alla inblandade. Personen i fråga har varit en uppskattad och respekterad medarbetare och vi måste nu få klarhet i vad som hänt men det verkar vara en enskild handling av en enskild medarbetare. Med hänsyn till familjen väljer vi att inte gå ut med namn eller ytterligare uppgifter, avslutar Per-Olof Sjöö förbundsordförande.

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 070-226 97 49