PRESSMEDDELANDE: Arbetsgivare och fack i stor gemensam informationskampanj – vill locka ungdomar till grafisk industri

Publicerad:

Idag lanseras den mellan Grafiska Företagen och GS-facket gemensamma informationskampanjen GRAFX, med syfte att locka ungdomar till utbildning och arbete inom den grafiska industrin. Stora förändringar och anpassning till en digitaliserad värld har påverkat branschen och behovet av yrkeskunnig arbetskraft tilltar.

Kampanjen rullas idag ut på flera plattformar däribland en ny interaktiv webbsida, rikstäckande digital annonskampanj samt aktiviteter i sociala medier.

Såhär säger Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis i en kommentar:

 -        Att rekrytera unga människor till den grafiska industrin har varit svårt. Detta beror främst på att unga människor idag har liten kunskap om bredden som finns på marknaden. Med den här kampanjen vill vi ändra på det och  visa  vilken framtidsbransch grafisk industri är.

Svårigheten att rekrytera har framkommit i en undersökning som genomförts i de 450 medlemsföretag som ingår i Grafiska Företagen. Detta är upptakten till den omfattande informationskampanj som idag lanseras under samlingsnamnet GRAFX. Kampanjen syftar till att väcka intresse för branschen och yrket med målsättningen att få fler att söka sig till gymnasieutbildning, yrkesintroduktion, utbildning på yrkeshögskola samt högskola och universitet. Utformningen av kampanjen har skett ur ett mångfaldsperspektiv. Tanken är att unga människor skall kunna identifiera sig och uppmuntras till att söka utbildning inom yrket, oavsett kön eller etnicitet. LO:s Ungsekreterare Josefin Johansson välkomnar satsningen:

-        Jag är själv yrkesutbildad och vet hur viktiga sådana här initiativ är för tillväxt och fler jobb. Särskilt positivt är satsningen på ökad mångfald och på att få fler kvinnor att söka sig till branschen. Här borde fler följa efter.

 Denna informationsinsats är viktig för att möta den grafiska industrins framtida behov, möjlighet att förbli i Sverige och inte minst ge nya arbetstillfällen.

 -        Den grafiska industrin är en fantastisk kreativ bransch, med allt från smarta förpackningar till spännande trycktekniker. Branschen har även som spridare av det skrivna ordet en viktig demokratisk roll i samhället. Vi ser ett tydligt behov av att nå ut till ungdomar och uppmuntra till arbete inom dessa yrken, säger Madelene Engman, första vice förbundsordförande, GS-facket.

Läs mer på grafx.se

Filmer om grafiska yrken: Gabriela, Dominic, Senko, Andreas

Bakom grafx.se står Grafiska Företagen och GS-facket. Arbetet med att främja företagens kompetensförsörjning och skapa jobb för unga bedrivs inom ramen för det partssammansatta organet Grafiska Yrkesnämnden.