Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

Per-Olof Sjöö kommenterar debatten om skogsplanteringen

Publicerad:

Igår 13 maj diskuterade GS och Gröna Arbetsgivarna skogsplantering i både SVT Dalarna och P4 Dalarna. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö vill emellertid ge en kompletterande bild som inte fångades upp i gårdagens rapportering.

Kort bakgrund till sakfrågan:

Sedan en tid tillbaka har det förts en debatt om behovet av arbetskraftsinvandring till skogsplanteringsjobb. Flera intressenter i branschen så som LRF, flera skogsbolag och Gröna Arbetsgivare var tidigt ute och menade att planteringssäsongen 2020 är hotad då arbetskraft från tredje land (utanför EU) inte kommer till Sverige med anledning av Coronapandemin.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

Med anledning av den senaste tidens debatt om arbetskraftsförsörjningen inom skogsvården vill jag utveckla GS syn på frågan.

Vi befinner oss i en världsomfattande kris med en pandemi som kräver att alla tar ansvar för att mildra effekterna. Detta gäller inte bara ur smittskyddssynpunkt utan också för svensk arbetsmarknad. Prognoserna talar nu om en arbetslöshet på över 10% till sommaren. I det läget måste även skogsbranschen ta sitt ansvar och ställa om för att erbjuda viktiga arbeten inom Sverige.

Vi vill gärna arbeta tillsammans med branschen för att långsiktigt rusta skogsbruket för framtiden. För att komma dithän krävs det dock att branschen erkänner problemen med den lönedumpning som finns i skogsvårdsektorn. GS har länge varnat för att skogsbolagens prispress gentemot landets skogsentreprenörer omöjliggör en sund konkurrens inom skogsvården. Det är ett strukturellt problem i branschen som leder till att efterlevnaden av kollektivavtal urholkas. Ska vi ta oss framåt i denna fråga måste branschen öppna upp för en diskussion om hur vi på ett mer hållbart sätt kan bedriva skogsvård i det här landet.

GS mål är att vi i Sverige ska ha ett skogsbruk som är hållbart för såväl klimatet, företagen och skogsarbetarna.