GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö

Öppet brev till Nobias koncernledning

Publicerad:

Vi har noterat att Nobias koncernledning har beslutat att investera 2 miljarder i en ny fabrik för att bättre möta framtidens krav på flexibilitet och tillverkningskrav.

I grunden ställer vi oss mycket positiva till en investering i träindustrin av den storleken, att Nobia vill investera 2 miljarder är bra för branschen och det är bra för Sverige.

Samtidigt ser vi med oro på att placeringen av den nya anläggningen planeras till Jönköping. Låt mig lyfta några anledningar till varför:

  • Det kanske största misstaget Nobias koncernledning gör är att bortse från den lokala kompetensens roll för en framgångsrik och innovativ industri. Den kompetens, lojalitet och moral som byggts upp under flera generationer i Tidaholm är ovärderligt för ett företag som är i behov av innovation, modernisering och effektivisering.
  • Det är ett beslut som inte bara riskerar Tidaholms kommuns framtid, men också många av de kringliggande kommunerna drabbas när de som idag pendlar förlorar jobben. På långsikt finns alltså ett hot mot varumärket. Vem vill handla kök av ett företag som anses ha bidragit till att flera kommuner lämnas öde?

Vi är som sagt glada över beslutet att investera i den svenska träindustrin, men allvarligt bekymrade över att projektet riskeras på grund av placeringsbeslutet.

Mot bakgrund av detta vädjar vi till Nobias koncernledning att tänka om och göra investeringen i Tidaholm.

Per-Olof Sjöö

Förbundsordförande GS