Mötesordföranden på kongressen. Från vänster Patrik T Nilsson, Peter Berntsson och Sandra Särnholm.

Ny kongressperiod, nya möjligheter

Publicerad:

I lördags höll GS-facket för första gången en digital kongress. Kongressombuden samlades under devisen "Kamp tillsammans". Bland annat valdes en ny förbundsledning och flera förändringar av förbundets stadgar behandlades. Det innebär att GS nu går in i en ny kongressperiod.

Kongressen inleddes med sång av Helena Alsterhed. Därefter höll förbundsordföranden Per-Olof Sjöö ett inledningsanförande och förklarade kongressen öppen. I sitt inledningsanförande fokuserade Per-Olof Sjöö på de utmaningar som han ser framåt, men även förbundets möjligheter.

- Vi gör det tillsammans för att vi vet att vårt enda vapen är vår sammanhållning. Vi gör det så som vi alltid har gjort: Genom kamp tillsammans!

Den digitala kongressen behandlade i huvudsak två delar.

  • Utvalda stadgefrågor
  • Val av förbundsledning och andra förtroendeuppdrag.

Vad gäller stadgarna beslutade kongressen bland annat att förbundsstyrelsen ska bestå av elva personer, varav tre är förbundets verkställande utskott. Tidigare har förbundsstyrelsen bestått av tretton personer.

Därefter beslutade kongressen om vilka som nu ska leda förbundet under kommande kongressperiod.

Först omvaldes Per-Olof Sjöö som förbundets ordförande av en enhällig kongress.

- Det finns inget så fint som att få ansvaret att få leda det här förbundet. Det är en ynnest att få ägna sitt liv åt detta. Säger den omvalde förbundsordföranden Per-Olof Sjöö.

Det gällde också valet av förbundets förste vice ordförande och omvalde Madelene Engman.

- Modigt, ärligt och konstruktivt. Det är de tre ledorden jag burit med mig under förgående kongressperiod och det är dessa som kommer vägleda mig även denna kongressperiod. Jag är stolt att få förtroendet att få hjälpa människor till en bättre vardag och ett bättre liv. Säger Madelene Engman, omvald förste vice ordförande.

Till förbundets andre vice ordförande valdes Jörgen Johansson som tidigare varit ordförande i avdelning 2.

- Jag ska göra mitt bästa för att förvalta ert förtroende. Det känns stort att få äran att bli vald till andre vice ordförande, säger den nyvalde andre vice ordföranden Jörgen Johansson. Tidigare avdelningsordförande i avdelning 2.

Den yrkesverksamma förbundsstyrelseledamöterna som valdes var:

Veronica Löfqvist avd 2
Dan Strängbya vd 4
Milli Radojevic avd 1
Kenneth Holmqvist avd 8
Lars Nyman avd 6
Camilla Tiredala avd 5
Patrik Johansson avd 3
Daniel Andersson avd 7

Kongressen tackade också de avgående ledamöterna.

Under dagen fick kongressombuden hälsningar från statsminister Stefan Löfven (S), LOs ordförande Susanna Gideonsson, byggnadsförbundsordförande Johan Lindholm, Palmecentrets general sekreterare Anna Sundström, Unionens förbundsordförande Martin Linder, IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, BWIs general sekreterare Ambet Yuson och från GS medlemmarna Dan Strängby och Victoria Strand. 

Avslutningsvis beslöts att ajournera kongressen till maj 2022 då kongressen kommer behandla motioner och rapporter.

Förbundets omvalde ordförande Per-Olof Sjöö avrundande den digitala delen av förbundets kongress:

- Vi vet alla, there is power in a union.

Nu kör vi!