Medlare tillsatta i tidningsavtalskonflikten

Publicerad:

Medlingsinstitutet har nu utsett medlare i tidningskonflikten mellan GS och Almega Medieföretagen, som handlar om oenighet i frågan om minimilöner samt möjlighet till deltid efter 60 års ålder. Efter att GS lagt sitt varsel finns nu indikationer om att produktionen planeras flyttas till andra anläggningar, för att kringgå konfliktåtgärderna.

Efter det att GS den 6 maj varslat Almega Medieföretagen om konflikt på tre av deras medlemsföretags anläggningar, har nu Medlingsinstitutet meddelat att de utsett medlare i tvisten.
Vi kommer ha det första mötet med medlarna under onsdagen och ge vår syn på den tvist som nu föranlett vårt varsel om konflikt.

Som tidigare nämnts handlar tvisten om GS yrkande om en reformering av minimilönesystemet i kollektivavtalet, på ett sådant sätt att istället för minimilön byggt utifrån ålder, ersätta det med minimilöner i olika steg utifrån branschvana. Denna yrkade förändring skulle ge ett större löneskydd för våra medlemmar som drabbas av de strukturella förändringarna som sker i branschen.

- Tyvärr är det så att våra medlemmar i allt för många fall efter arbetsbristuppsägningar tvingas anta nytt arbete baserat på avtalets minimilöner och då är det av vikt att vi får upp värdet av de samma.

Det andra kravet GS ställt under förhandlingarna är att i kollektivavtalet reglera in en möjlig rättighet, att för de som fyllt 60 år kunna gå ner i arbetstid, för att möjliggöra en deltidspension.
- Vi har i de flesta av våra kollektivavtal reglerat denna möjlighet och vi tycker det är anmärkningsvärt att Almega avvisar vårt krav.

Efter nu lagda varsel har det kommit till vår kännedom att företagsledningen för NTM-ägda Pressgrannar ser över om de under en pågående konflikt kan flytta produktion till andra anläggningar.
- Vi ser allvarligt på dessa eventuella planer, vilket skulle kunna betraktas som kringgående av de konfliktåtgärder vi lagt. Detta kan också leda till att vi måste fatta beslut om att utökade stridsåtgärder kommer vidtas.

GS uppmanar klubbar och förtroendevalda att noga bevaka att produktion, beroende på konflikt inte flyttas till andra produktionsanläggningar. Skulle så vara fallet ska kontakt tagas med avdelningens konfliktorganisation.

Tommy Andersson, GS avtalssekreterare


Läs fler nyheter från avtalsrörelsen här