"Solidaritet är gränslös" - uttalande från LO:s styrelse om flyktingkatastrofen

Publicerad:

Vi befinner oss mitt i en flyktingkatastrof som har pågått länge och som bara blir värre. Desperata människor flyr från sina hem trots att de är fullt medvetna om att det innebär livsfara.

Fler än 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen idag. De allra flesta i sitt eget land. Bara en liten del söker sig till Europa. EU har alldeles för länge varit ett projekt primärt för att underlätta marknadskrafternas fria rörlighet. Nu måste fokus vara på solidaritet och på hur vi tacklar dagens situation.

Det kunde lika gärna varit vi. För 75 år sedan rasade andra världskriget i Europa. Inte långt borta, utan i våra grannländer, i Baltikum, i Finland, i Norge och i Danmark. Människor förföljdes och mördades då som nu.

Alla människor har rätt till skydd och hjälp. Det handlar om medmänsklighet och anständighet.

Alla EU-länder måste dela på ansvaret för dem som flyr krig och förföljelse.

Det är helt oacceptabelt att vissa länder tar emot försvinnande få eller inga flyktingar alls. En tvingande fördelningsmekanism behövs. Det innebär också att Dublinförordningen slutar att gälla.

På samma sätt måste alla Sveriges kommuner dela på ansvaret att ta emot flyktingar. Det ska inte vara möjligt för vissa kommuner att kunna svika sitt ansvar.

Vi löntagare förutsätter att det skapas en bred politisk överenskommelse om en flyktingpolitik med tydliga krav på rättvisa åtaganden för såväl Europas länder som Sveriges kommuner.

LO och LO-förbunden måste också göra vad vi kan. För att direkt bidra har LO-styrelsen beslutat att skänka pengar till UNHCR för deras arbete med flyktingar. En annan del är att skapa möjligheter för nyanlända att så snabbt som möjligt komma in på arbetsmarknaden. Vi är redo att samarbeta för att förbättra integrationen av de människor som söker sig hit.

I grund och botten handlar det om värderingar, om hur vi ser på varandra. Vår solidaritet och idé om människors lika värde får aldrig göra halt vid Smygehuk eller Treriksröset. Solidaritet är gränslös.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande

Tobias Baudin, förste vice ordförande LO

Ingela Edlund, andra vice ordförande LO

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Anders Ferbe, ordförande IF Metall

Susanna Gideonsson, ordförande Handels

Jan Rudén, ordförande SEKO

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Lars Lindgren, ordförande Transport

Per-Olof Sjöö, ordförande GS

Therese Guovelin, ordförande HRF

Hans-Olof Nilsson, ordförande Livs

Magnus Pettersson, ordförande Fastighets

Jonas Wallin, ordförande Elekrikerförbundet

Matts Jutterström, ordförande Pappers

Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet

Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet