Har alla människor samma makt att forma samhället och sitt eget liv?

Publicerad:

LO har i dagarna släppt sin årliga Jämställdhetsbarometer. Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor och huruvida alla människor har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Årets jämställdhetsbarometer gör en  tillbakablick över utvecklingen från 1997 till 2017.

I Sveriges Jämställdhetsbarometer presenteras unika siffror som visar sambandet mellan anställningsform och arbetstid, men också hur arbetstiden påverkar och trycker ned lönen. Endast 4 av 10 kvinnor i arbetaryrken har en tillsvidareanställning på heltid. 

Skillnaderna i faktisk månadslön mellan kvinnor och män i arbetaryrken och mellan kvinnor och män i tjänstemannayrken har minskat. Dock ökar skillnaderna i faktisk månadslön mellan kvinnor i arbetar- och tjänstemannayrken och mellan män i arbetar- och tjänstemannayrken. Arbetarkvinnor har den i särklass lägsta faktiska månadslönen.

Kvinnor i de flesta av GS yrkesgrupper har lägre genomsnittslön än män och har heller inte lika stora möjligheter till högre befattningar som män. Statistik visar att genomsnittslönerna generellt för kvinnor inom GS avtalsområden är lägre än för män.Utöver det tar kvinnor fortfarande störst ansvar för barnen och det obetalda hemarbetet

Ett slutet lönegapet mellan kvinnor och män på förbundets arbetsplatser kräver fortsatt och ökat arbete med lönekartläggning och jämställdhetsplaner. För att aktivt motverka diskriminering måste arbetsgivare och fackförbund ta ett betydligt större ansvar för omfördelning, erkännande och uppvärdering av kvinnors arbeten. Inom GS och i hela samhället behövs ökad kunskap om samhällsstrukturer för att minska könssegregationen mellan olika yrkesgrupper, men även för att uppnå ett mer jämställt uttag av föräldraförsökringen och delat ansvar för det obetalda hemarbetet.

Läs LO’s jämställdhetsbarometer 2018 i sin helhet här.

Läs mer om löneskillnader inom GS här.