Konsekvenser för Inkomstförsäkringen i samband med det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad:

Den 7 september höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen från 18 700 kronor per månad till 25 025 kronor, höjningen är ett välkommet resultat av det fackliga påtryckningsarbete som bedrivits under ett antal år.

Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer att få en direkt inverkan på förbundets inkomstförsäkring då antalet medlemmar som ligger över gällande tak kommer att minska. Många som beviljats ersättning från GS inkomstförsäkring kommer från och med 7 september att nå upp till en ersättningsnivå från arbetslöshetsförsäkringen som motsvarar målet på 80% av den förlorade inkomsten och därmed förlora sin ersättning från inkomstförsäkringen.

Förenade Liv, som handlägger inkomstförsäkringen åt Folksam, sänder ett brev till samtliga arbetslösa medlemmar som i dag lyfter ersättning med information om ersättningens storlek samt förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen.

Nedan följer en beskrivning av GS syn på de två aktuella försäkringarna.

Arbetslöshetsförsäkringen skall ses som en omställningsförsäkring mellan två jobb och ersättningsnivån skall därför vara så hög att den drabbade har förutsättningar att ställa om sin livssituation till nya förutsättningar. Målet är att arbetslöshetsersättningen skall motsvara 80% av den förlorade inkomsten.

Då arbetslöshetsförsäkringen har ett "tak" kommer ett antal av förbundets medlemmar inte att nå upp till 80%-nivån, därför har förbundet tecknat en inkomstförsäkring via Folksam som ska ge individer med inkomster över taket en möjlighet att nå upp till inkomstmålet. Försäkringen bygger på ett ramavtal som tecknats mellan LO och Folksam och ger maximalt ersättning för 100 dagar.

I och med att "taket" i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 25 025 kronor per månad kommer många som idag berättigas till ersättning från inkomstförsäkringen att uppnå 80%-nivån via arbetslöshetsförsäkringen, dessa medlemmar kommer att förlora sin ersättning från inkomstförsäkringen. Andra medlemmar med inkomst över det nya taket kommer att få reducerad ersättning från inkomstförsäkringen. Målet om den 80% ersättningsnivå ligger fast och uppnås även med de nya förutsättningarna.

Då förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är så genomgripande har LO och dess medlemsförbund enats med Folksam om en översyn av villkoren i inkomstförsäkringen. Översynen kommer att ske under hösten med målsättning att eventuella förändringar kan införas i samband med årsskiftet 2015-16.