GS klimatvecka

Publicerad:

Från måndagen 23 september till fredagen 27 september kommer GS att fokusera på klimatet. GS medlemmar är nyckelspelare i klimatomställningen från ett fossilberoende samhälle till ett biobaserat- och cirkulärt samhälle.

Klimatkrisen är ett faktum och nu på fredag (27/9) kommer ungdomar och vuxna, på initiativ av organisationen Fridays For Future, att strejka över hela världen. Kravet är att politikerna agerar hastigt och kraftfullt för att ställa om samhället, den samlade forskningen är överens om att mer koldioxid måste stanna i marken.

I den här omställningen från ett fossilberoende samhälle med höga koldioxidutsläpp till ett biobaserat och cirkulärt samhälle är skogen den viktigaste pusselbiten. Nästan allt som idag görs med olja kan göras med skogsråvaran.

Under veckan kommer några av våra yrkesgrupper och de produkter de tillverkar synliggöras. Nästan samtliga av GS medlemmar hanterar i någon form skogsråvaran. Antingen jobbar de i skogen med att plantera, röja och skörda. Eller så jobbar de inom den grafiska branschen och trycker på papper eller kartonger. De finns på sågverken, i bygghandeln, i snickerierna och bland hustillverkarna. Få yrkesgrupper är så kunniga inom skogsråvaran som GS medlemmar.

GS kommer den här veckan, då klimatet väntas få stort fokus, att köra en kampanj för att öka kunskapen om skogsbrukets roll i klimatomställningen. Det råder inga tvivel om hur viktiga GS medlemmar är i den här omställningen. Genom ett ökat fokus på skogsbruket och skogsråvarans betydelse sätts GS medlemmar i förarsätet i klimatomställningen. GS får större möjligheter att påverka klimatomställningen så att det också blir en schyst omställning med minskade klyftor och schysta villkor.

Visste du tillexempel att när ett träd växer så ”äter” det koldioxid? När ett träd slutat växa slutar det också binda koldioxid. Det bästa är då att ta ner trädet och lagra koldioxiden långsiktigt, tillexempel i ett höghus. Genom att ha ett aktivt skogsbruk kan vi alltså lösa både bostadskris och klimatkris.

Hjälp oss sprida kunskap genom att prata med arbetskamrater, vänner och familj om vikten av ett aktivt skogsbruk. Du kan också engagera dig och sätta press på lokalpolitiker att bygga mer hus i trä. Eller varför inte skriva en debattartikel till den lokala tidningen? Hjälp oss att sprida ordet hur GS medlemmar och skogsråvaran är en del av lösningen under #Forestryforfuture. 

Tillsammans hjälps vi åt för att synliggöra GS branscher och medlemmar och vår avgörande roll i omställningen!