Ingen uppsägning av tredje avtalsåret

Publicerad:

GS förbundsstyrelse beslutade idag, 26/9, att inte säga upp det tredje avtalsåret, vilket innebär att förbundet fullföljer de treåriga avtal som träffades 2017.

I de treåriga avtal som tecknades 2017 finns en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling, för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. GS har utifrån bedömningar av de ekonomiska förutsättningarna beslutat att inte använda denna möjlighet.

GS Avtalssekreterare Madelene Engman

-       Det nuvarande avtalet fortsätter att leverera reallöneökningar till våra medlemmar och det ekonomiska läget ser i stort sett ut som det gjorde när uppgörelsen gjordes förra våren, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman.

Facken inom Industrins underlagsrapport gällande Ekonomiska bedömningar visar att innevarande löneökningstakt har gett reallöneökningar och bedöms ge det även 2018-2019. Löneökningstakten är också förenlig med inflationsmålet, en god sysselsättningstutveckling och uppfyller kravet på internationell konkurrenskraft