Hallå där Tommy Andersson, fd avtalssekreterare på GS!

Publicerad:

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har utsett två samordnare med uppgift att se över arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen, för att sedan kunna säkerställa ett ökat bostadsbyggande. En av de två samordnarna är GS tidigare avtalssekreterare Tommy Andersson.

Hallå där Tommy Andersson, tidigare avtalssekreterare på GS!

Hallå där!

Samordnare för arbetskapacitet i byggbranschen, vad menas med det egentligen?

Det är en annan benämning för utredare. Vi är två personer som är utsedda av regeringen, att till den 20 december presentera ett underlag med idéer om hur man klarar arbetskraftsförsörjningen i byggbranschen som helhet – allt ifrån tjänstemän inom kommunerna till hantverkande ytterst.

Hur kommer det sig att du hamnade här?

Det troliga är att man bedömde att det borde vara någon som kommer direkt från branschen och är van att prata mellan parterna. Den andra samordnaren kommer från den politiska sfären och utbildningssidan, medan jag har branschkunskaperna och vet hur parterna tänker. Det är väl den mixen som man har försökt få ihop.

Finns det några särskilda frågor som du kommer driva?

Vi följer direktiven i regeringsuppdraget. Det är tre frågor som framgår av det. Det första är att vi ska inventera och identifiera kapacitetsbristerna, både på kort och på lång sikt. Det andra är att vi ska följa upp pågående insatser, kanske också föreslå åtgärder där man förändrar de olika insatserna som pågår, ifrån arbetsförmedlingens sida och utbildningsväsendets sida, för att säkerställ arbetskraftsförsörjningen. Och det tredje, inte nog så viktigt, att följa upp kvinnors situation i byggbranschen. Hur man kan rekrytera fler kvinnor men framförallt hur man ska få de att stanna kvar.

På vilket sätt gynnar detta GS medlemmar?

Regeringen har satt upp ett mål att bygga 700 000 nya bostäder till 2025. Om man ska klara detta måste man klara arbetskraftsförsörjningen, både inom det industriella byggandet där GS medlemmar finns och inom bygg och anläggning. Branschen har ett behov av åtminstone två tusen nya anställda årligen, som inte går att finna idag. Detta gynnar alltså GS medlemmar i form av att det växer fram fler jobb på GS avtalsområden, vilket förhoppningsvis även leder till fler medlemmar. Kan vi också få till möjligheter till fort- och vidareutbildningar, så gynnar det GS nuvarande medlemmar.

Vilken målsättning har du med det här uppdraget?

Vår målsättning är att kunna ge en redovisning till Peter Eriksson om hur vi ser på förändringar i utbildningssystemet, Arbetsförmedlingen och andra aktörers roll och möjligheter för att klara arbetskraftsförsörjningen. Men också andra insatser för att på kort tid få ut människor som står utanför arbetsmarknaden i arbete inom byggbranschen.

Då får vi önska lycka till!

Tack så mycket!