Hallå där Sandra Olsson, sammankallande i ungdomsrådet!

Publicerad:

I GS finns ett centralt ungdomsråd bestående av fyra personer. Ungdomsrådet har ett övergripande ansvar att samordna och utveckla avdelningarnas ungdomsverksamhet. Sammankallande i rådet är Sandra Olsson, virkesmätare från Frövi och förtroendevald i GS avdelning 10.

Hallå där Sandra Olsson, sammankallande i ungdomsrådet!

Hej!

Vad innebär det att vara med i GS centrala ungdomsråd?

För mig innebär det att bidra till en bättre ungdomsverksamhet i hela Sverige. Detta gör vi genom att bygga en struktur och se vilka avdelningar som behöver stöttning eller tips och även hjälpa till i olika ärenden.

Hur kommer det sig att du hamnade här?

Som förtroendevald i min avdelning såg jag att skolinformationen inte fungerade. Det är ett stort misslyckande för oss om ungdomar går ut gymnasiet utan att veta vart facket finns eller vad ett kollektivavtal är. Jag ville få ut den informationen och började utföra skolinformationer och planera avdelningens verksamhet. Det ledde till att jag fick ett samtal från Magnus Drougge, ansvarig för förbundets ungdomsverksamhet, som undrade om jag även ville vara med och påverka centralt. Det ville jag absolut, det är viktigt att verksamheten fungerar lika bra i hela organisationen.

Varför är ungdomsverksamhet så viktigt?

Om vi börjar bygga vår verksamhet redan under gymnasieåren kommer vi att sitta på en kompetens som är enorm, det är att investera i framtiden. Att få upp intresset och engagemanget för facket redan här och få in ungdomar på olika förtroendeuppdrag säkrar vårt rekryteringsbehov och vi får dessutom in människor som kan vara med och bidra i ett helt arbetsliv.

Finns det några särskilda frågor som du fokuserar extra på?

Kärnan i allt är att komma ut tidigt till skolorna, så att ungdomar vet vad fackföreningsrörelsen och kollektivavtal är när de sedan ska ut i arbetslivet. Nu försöker vi bygga upp en struktur där vi börjar redan med dem som går första året på gymnasiet, när vi sedan gör ett nytt besök under tredje året känns vi igen, bygger förtroende och kan fylla på med mer kunskap. Det blir lättare för ungdomarna att kontakta oss med frågor när de vet vilka vi är, och för de som börjar arbeta i våra branscher ligger det närmare tillhands att bli medlem.

På vilket sätt gynnar det här GS medlemmar?

Fixar vi i centrala ungdomsrådet att tillsammans med avdelningarnas ungdomsansvariga få en bättre ungdomsverksamhet så bygger vi ett starkare förbund för alla. För många är det inte längre en självklarhet att gå med i facket, det är vi som måste se till att det blir det och förklara varför. Får vi med oss den yngre generationen så blir vi både fler medlemmar och vi säkrar återväxten av förtroendevalda.

Då får jag önska lycka till med det arbetet!

Tack så mycket!