Hallå där Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS!

Publicerad:

Socialdemokraternas partistyrelse startade under våren 2016 upp ett antal projekt för att utveckla ny, innovativ och slagkraftig politik till nästkommande valrörelser. Områden som ska utvecklas är bland andra jobb och tillväxt, EU-politik ,sjukvård och fler bostäder. I utvecklingsprojektet som behandlar EU-politik är GS förbundsordförande representant.

Hallå där Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS!

Hallå, hallå!

Politikutvecklingsgrupper, vad innebär det egentligen?

Det är den socialdemokratiska partistyrelsen som har utsett ett antal arbetsgrupper som har i uppdrag att lägga förslag på hur man ska utveckla socialdemokratisk politik på ett antal områden. Den grupp som jag sitter med i har EU-politiken som sitt uppdrag.

Hur kommer det sig att du hamnade här?

Jag förmodar att partiledningen har sett det som viktigt att den fackliga rösten också hörs i politikutvecklingen.

Finns det några särskilda frågor som du kommer driva?

Just när det gäller EU-politiken så är arbetsmarknadsfrågorna viktiga för fackföreningsrörelsen. En del av villkoren för våra medlemmar avgörs på EU-nivå, därför är det viktigt att vi är med och påverkar där.

För att utveckla den svenska modellen behöver vi också se till att stärka det europiska partssystemet.

På vilket sätt gynnar detta GS medlemmar?

Även om man kan tycka att EU-politik känns abstrakt, så är det så att många beslut som fattas där påverkar våra medlemmars vardag. Ska vi företräda våra medlemmar måste vi även försöka påverka på EU-nivå.

Vilken målsättning har du med det här uppdraget?

Målet är att försöka hitta en politik som gynnar Sveriges och Europas löntagare.

Då får vi önska lycka till med det arbetet!

Tack ska ni ha!