Kenneth Johansson, ombudsman med ansvar för GS arbetsmiljö- och internationella arbete

Hallå där Kenneth Johansson, arbetsmiljö- och internationellt ansvarig på GS-facket!

Publicerad:

Idag (28/4) är det Världsarbetsmiljö dagen, en dag att uppmärksamma arbetsmiljöarbetet i såväl Sverige som globalt. Därför publicerar vi en kortare intervju med GS-fackets arbetsmiljö- och internationellt ansvarige ombudsman, Kenneth Johansson.

Hej Kenneth!
Hej!

I dag är det alltså världsarbetsmiljödagen och du är arbetsmiljöansvarig för GS. Hur jobbar GS idag för att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar här i Sverige?

Då våra branscher har många små företag så sker mycket av arbetet med de så kallade regionala skyddsombuden RSO. Deras arbete går ut på att arbeta förebyggande och få bort riskerna i arbetet. RSO besitter en stor kompetens och vid besöken är det oftast konstruktivt tillsammans med arbetsgivarna.
Men tyvärr ser vi en ökande tendens till att RSO blir motarbetade.

Vi arbetar också med att få till maskinerna bättre redan vid tillverkningen. Till exempel vilka skydd röjsågar och motorsågar ska ha, eller vad skyddskläder ska klara av.

Du är ju också ansvarig för förbundets internationella verksamhet. Hur jobbar GS på den internationella nivån med arbetsmiljöfrågorna? Har du några exempel?

Det finns ett par aktuella frågor som det arbetats med inom EU. En lista över cancerframkallande ämnen har uppdaterats. Den handlar om vad som är maxnivåer som en anställd kan exponeras av för vissa ämnen. Där har det för våra branscher varit trädamm som en viktig fråga. Vi har också arbetat med formaldehyd och flamskyddsmedel.

Svenska fack har i år valt att fokusera på våld och trakasserier i arbetslivet. Hur jobbar GS med att motverka våld och trakasserier i arbetslivet?

GS har de senaste åren tagit fram information och utbildat runt dessa frågor exempelvis broschyren ”Hur mår du på jobbet” Vi har utbildat både skyddsombud och ombudsmän i dessa frågor. Just nu är det #metoo som vi arbetat fram information runt och vilka hjälpmedel som skyddsombuden kan använda när dessa problem finns på arbetsplatserna.

Tack Kenneth! Lycka till i ditt viktiga arbete!

Tack själv