GS stödjer Handels krav i avtalsrörelsen

Publicerad:

Idag 4 november 2020 varslar Handelsanställdas förbund om strejk. Anledningen är att deras motpart Svensk Handel inte går med på den låglönesatsning som Facken inom Industrin förhandlat fram och som är en del av LO-samordningen. GS förbundsstyrelse har idag antagit ett uttalande till stöd för Handelsanställdas förbund i deras krav i avtalsrörelsen.

Sedan 1997 är det praxis i svensk lönebildning att alla branscher följer Facken inom Industrins framförhandlade avtal, det så kallade märket. Detta har tjänat svenska löntagare och svenska företag bra. Lönerna har ökat snabbare än inflationen (prisutvecklingen), samtidigt som inflationen varit på en stabil nivå. Det har skapat förutsättningar för reallöneökningar och en konkurrenskraftig industri.

Nu vill dock Handelsanställdas motpart, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, frångå praxis och vägra gå med på den låglönesatsning som Facken inom Industrin förhandlat fram och som är en del av märket och löneökningarna.

Svensk Handels agerande är oacceptabelt.

Under GS egna avtalsförhandlingarna ville arbetsgivarna sänka löneökningstakten och inte gå med på en låglönesatsning. De ansåg att Facken inom Industrins krav var alldeles för höga för att normeringen skulle fungera då många branscher drabbats hårt av pandemin. Tillslut fick vi ett märke med ett avtalsvärde på 5,4% över 29 månader + en låglönesatsning och en förstärkt pensionsförsäkring som särskilt gynnar yngre.

Det var tuffa förhandlingar i en historiskt svår avtalsrörelse, men nu är Industriavtalen förhandlade och dessa ska gälla alla branscher. För GS är det självklart att alla ska ha samma förutsättningar för reallöneökningar, även under en pandemi.

Därför är det också en självklarhet för GS att stötta Handelsanställdas förbund i deras kamp för rättvisa och schysta löner.

GS förbundsstyrelse har idag antagit följande uttalande:

- GS förbundsstyrelse står bakom Handelsanställdas förbund i deras kamp för löneökningar i nivå med de framförhandlade Industriavtalen. GS förbundsstyrelse uppmanar Svensk Handel att gå med på Handelsanställdas förbunds fullt rimliga krav om löneökningar i nivå med det av industrin framförhandlade märket.