GS och Medieföretagen Almega överens om nytt tidningsavtal

Publicerad:

Nu är också tidningsavtalet färdigförhandlat. Avtalet ligger i linje med det av industrin framförhandlade märket och följer därmed övriga arbetsmarknaden om löneökningar på 5,4% på ett 29 månader långt avtal.

Avtalet gäller perioden 1/12-2020 till 30/4-2023.

Utöver löneökningar i nivå med märket har GS och Almega också kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över och komma med riktlinjer till ett utökat arbetsmiljöarbete.

Av de 5,4% i löneökningar kommer 0.2% till deltidspension för att tidningsavtalet ska komma upp i samma nivåer som övriga avtal.

Avtalet innehåller också en låglönesatsning som innebär att alla som tjänar under 26.100kr i månaden har bidragit till att höja nivåerna i det centrala kollektivavtalet med ett krontal istället för procent.