GS medlemmar kan nu teckna juristförsäkring via Folksam!

Publicerad:

Nu i veckan går det ut brev till alla GS medlemmar med erbjudande om att teckna en juristförsäkring via Folksam. Vill du inte ha försäkringen behöver du inget göra. Vill du teckna försäkringen kostar den 25 kronor per månad och det görs via svarskpongen eller att du som medlem kontaktar Folksam. Nedan följer mer information:


Känn dig trygg med vår Juristförsäkring

GS tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när arbetsdagen är
slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15
timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och vårdnadstvister till konsumenträtt. Du får också hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som
kan ersätta dina rättegångskostnader. Allt för bara 25 kronor per månad.

Juristförsäkring hjälper dig bland annat med juridiken kring:

 • äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning.
 • arvstvister och att skriva testamente.
 • tvister i samband med köp av varor och tjänster.
 • bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad.

Ersätter upp till 2 miljoner kronor för dina rättegångskostnader

Juristförsäkring innehåller rättsskydd som bland annat ersätter rättegångskostnader och
kostnader för ombud. Rättsskydd gäller med självrisk på 3 000 kronor och högsta
ersättningsbelopp är 2 miljoner kronor per tvist.

Rättsskydd hjälper vid bland annat:

 • vårdnadstvister.
 • tvister vid konsumentköp.
 • ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning.
 • tvister med grannar.

ID-stöld hjälper om någon skulle ta din identitet

Bedragare som kommer över dina identitetsuppgifter kan öppna bankkonton, ansöka
om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet i ditt
namn. ID-stöld hjälper dig bland annat med att sköta felaktiga betalningskrav och att ta
bort felaktiga betalningsanmärkningar.

Må-Bra-Rådgivning

3 samtal per försäkringsår med exempelvis psykolog eller ekonom.

Egenföretagare

Som egenföretagare kan du också få juridisk rådgivning inom följande områden:

 • Aktieägaravtal
 • Aktieöverlåtelseavtal i onoterade bolag
 • Inkråmsöverlåtelse
 • Gåva av aktier
 • Anställningsavtal
 • VD-avtal
 • Sekressavtal i anställningsavtal
 • Ändring av bolagsordning
 • Bolagsstämmoprotokoll

För dig som vill ha Juristförsäkring

Kryssa i och posta svarskupongen som skickats ut till alla medlemmar eller kontakta Folksam till Folksam senast 2019-11-25.

Bra att välja nu

Om du väljer att inte tacka ja till Juristförsäkring nu och sedan ångrar dig kan du självklart
teckna den senare. Men då måste du ha Juristförsäkring i sex månader innan du kan använda
den. Därför är det extra förmånligt att gå med nu. Försäkringen startar 2020-01-01 och gäller
för händelser som inträffat efter att försäkringen börjat gälla.

Om du inte vill ha Juristförsäkring

Du behöver inte göra någonting och du är välkommen att teckna denna försäkring vid ett
annat tillfälle. Men då måste du ha Juristförsäkring i sex månader innan du kan använda den.

Vill du veta mer?

Allt om Juristförsäkring hittar du på folksam.se/gs