Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

GS med på byggsamtal med regeringen

Publicerad:

Den 19 februari deltog GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö på ett samtal med regeringen och andra aktörer inom byggbranschen för att diskutera byggandets utmaningar. På mötet lyfte Per-Olof Sjöö bland annat hur det träindustriella byggandet kan lösa flera av bostadspolitikens utmaningar.

Bakgrunden till inbjudan var att regeringen ville samtala med flera aktörer inom byggandet om hur de olika aktörerna gemensamt kan lösa några av byggandets stora utmaningar. Regeringen företräddes av statsminister Stefan Löfven (s), bostad- och finansmarknadsminister Per Bolund (mp), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) och ministern för högre utbildning Matilda Ernekrans (s). Utöver GS deltog bland annat arbetsgivarorganisationen TMF och hustillverkaren OBOS samt flera byggbolag.

Det var framför allt tre områden som regeringen ville prata om:

  • Hur få fler att få tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden?
  • Hur arbetar ditt företag/organisation med kompetensförsörjning?
  • Vad gör ditt företag/organisation för att minska byggandets klimatpåverkan?

Per-Olof Sjöös huvudbudskap var att det träindustriella byggandet kan lösa samtliga av de frågor som regeringen ställer.

  • Generellt sett leder en ökad konkurrens och industrialisering till en effektivisering av byggprocessen och därmed en ökad produktivitet. På så sätt kan bostadskostnaden på sikt pressas ner och därmed göra det möjligt att fler får tillgång till bostadsmarknaden.
  • GS har under flera år insett vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för kompetensförsörjning till den nya framväxande industrin. Tillsammans med TMF arbetar GS för att erbjuda breda vägar in i branschen. System för kunskapsvalidering har tagits fram där grunden är tydliga kompetensbeskrivningar. Avtal om yrkesintroduktion och snabbspår har träffats. Parterna är aktiva inom ramen för Teknikcollege.
  • Forskning visar tydligt att skogsråvaran ger tydliga klimatfördelar i jämförelse med övrigt byggmaterial. Klimatpåverkan måste tydligare mätas i hela produktionskedjan och under husets livslängd, till exempel genom livscykelanalyser. Tydligare hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling efterfrågas. Branschen har också utvecklingspotential när det gäller cirkularitet och återbruk.

För GS är det viktigt att dessa frågor hamnar på högsta politiska nivå. Det handlar om att se till att våra medlemmars jobb är så attraktiva som de förtjänar. Våra medlemmar kan bygga bort bostadsbristen, lösa klimatkrisen och de bidrar till en levande landsbygd där skogsråvaran finns.

”Jag är mycket glad över att regeringen bjöd in till ett väldigt angeläget samtal. Det känns verkligen som att regeringen tar frågorna på allvar och jag hoppas att de nu börjar leverera mer på detta område som fått stå tillbaka allt för länge. Det finns ett stort behov av att bygga klimatsmarta och billiga bostäder och våra medlemmar står redo för just den uppgiften,”  kommenterar Per-Olof Sjöö.