Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

GS kommenterar militärkuppen i Myanmar

Publicerad:

En militärkupp ägde rum i Myanmar natten till måndagen den första februari i år. Militärkuppen utgör ett direkt hot mot demokratiseringen av landet och landets fria fackföreningar. GS fördömer militärkuppen och uppmanar regeringen att vidta åtgärder mot militärjuntan i Myanmar.

Nyheten om militärkuppen i Myanmar mottogs med bestörtning från världens fackföreningar. De senaste åren har landet genomgått en demokratiprocess där de fria fackföreningarna spelat en viktig roll. Nu uttrycker det Myanmarska facket CTUM (Confederation of Trade Unions of Myanmar) oro för juntans hårdhänta hantering av kritiska och oppositionella röster.

GS står fullt ut bakom CTUM, LO och den internationella federationen för Bygg- och träarbetare (BWI)s krav.

Per-Olof Sjöö kommenterar:

- Det vilar ett stort ansvar på Sverige, EU och andra internationella institutioner att kraftfullt markera mot militärjuntan i Myanmar. Fria fackföreningar är en förutsättning för en demokratisk utveckling, därför är det med oro som vi hör vittnesmål från CTUM om militärjuntans agerande mot oppositionella och kritiska röster i landet. Den globala fackföreningsrörelsen står enade i fördömandet av militärjuntans agerande.

Skogsexport är en viktig inkomstkälla för Myanmar och skogsbeståndet är nu i händerna på en illegitim regim. Därför bör internationella sanktioner riktas mot handel med skogsprodukter från Myanmar, avslutar Per-Olof Sjöö.