GS kommentar på regeringens budgetpropositionen för 2015

Publicerad:

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2015. GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö, ser positivt på det som lagts fram.

Efter åtta år av ökade klassklyftor i Sverige välkomnar GS en budget som minskar dessa, som till exempel en höjning av taket i a-kassan och satsningar på ökad jämställdhet.

Det är positivt att den här regeringen förstår vikten av en god arbetsmiljö och stärker Arbetsmiljöverket samt satsar på utbildning av skyddsombud.

Våra branscher, skogs, trä och grafisk bransch gynnas av satsningar på yrkesutbildningar och matchning på arbetsmarknaden då det finns ett behov av utbildad personal för att kunna upprätthålla verksamheten samt även expandera i framtiden.

Det är synd att man inte nämner bostadsbyggandet i samband med insatser mot arbetslösheten. Satsningar på bostadsbyggande löser inte bara bostadskrisen utan skapar även jobb. Ser man dessutom till det klimatsmarta industriella trähusbyggandet så skapar det arbetstillfällen i flera led, i skogen, industrin och i uppförandefasen - både i städerna och ute i landet.

I budgeten investeras det i forskning på plan-, bygg- och bostadsområdet, vilket är positivt och träbyggnadsforskningen bör får ta del av det. Inte minst då det har stor betydelse för att Sverige ska uppnå sina klimat- och miljömål.

Det är GS förhoppning att budgeten får gehör av Riksdagen, Sverige behöver en ny politik

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande