GS-Facket är mot Mobbning!

Publicerad:

På bilden: GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö

Mobbning börjar tidigt. Redan i förskolan kan tendenserna finnas. Vi måste börja motverka mobbning i tid! Om mobbning förekommer i förskolan och skolan är risken stor att de som mobbar då också fortsätter att mobba när de kommer ut i arbetslivet. Vi visar respekt för varandras olikheter och fördömer all form av kränkning och diskriminering. Däribland mobbning. Vi vill inte att någon av våra medlemmar blir mobbad på sin arbetsplats. Det tar vi fasta på i vår värdegrund. Vi verkar för allas lika värde!

Därför stöttar GS - Facket för Skogs- Trä- och grafisk bransch också kampanjen #Stoppnu. Och vi väljer också att, istället för att skicka julkort, skänka medel till Bris, Barnens Rätt i Samhället.

GS kommer även att under 2015 arbeta extra inom arbetsmiljöområdet med psykosocial arbetsmiljö, för att bland annat bekämpa mobbning.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch