Bild från överlämnandet av avtalskrav. Från vänster: Per-Olof Sjöö förbundsordförande GS, Ravindra Parasnis VD Grafiska Företagen, Madelene Engman avtalssekreterare GS, Eva Glückman förhandlingschef TMF och GF, David Johnsson VD TMF

GS växlar avtalskrav inför avtalsrörelsen 2020

Publicerad:

Under året har våra medlemmars avtalskrav samlats in, bearbetats och beslutats. Idag har GS växlat avtalskrav med våra motparter i riksavtalsförhandlingarna. Nu går avtalsrörelsen in i ett nytt skede och de första förhandlingarna börjar.

GS har nu bytt avtalskrav med våra motparter i de stora riksavtalsförhandlingarna, Trä- och möbelföretagen, Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna och Gröna Arbetsgivare. Samtliga har idag fått besök av GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö och GS avtalssekreterare Madelene Engman samt GS avtalsansvariga ombudsmän.

Efter helgerna inleds avtalsförhandlingarna och målet är att träffa nya avtal senast 31 mars 2020.

Här är parternas förslag:

GS vill:

  • Löneökningar om 3%
  • Låglönesatsning för yrkesgrupper som tjänar under 26.100kronor.
  • Ytterligare avsättningar till system för arbetsförkortning- deltids/flexpension
  • Stärkt trygghet vid rehabilitering
  • För mer ordning och reda ska premier redovisas på lönespecifikationen
  • Ingen ska missgynnas vid föräldraledighet

Utöver de gemensamma FI och LO kraven driver GS vissa avtalsspecifika krav. Dessa handlar generellt om möjlighet att öka inflytandet och förutsägbarheten vid förändrade arbetstider och rätten till tjänstledighet för att pröva annat arbete.

Kollektivavtalen som berörs är:

Sågverksavtalet
Träindustriavtalet
Stoppmöbelindustriavtalet
Virkesmätningsavtalet
Skogsavtalet
Infomediaavtalet
Förpackningsavtalet

Arbetsgivarna vill bland annat:

  • Växla ner löneökningstakten
  • Flexiblare arbetstider som ska utgå från verksamhetens behov
  • Mindre lokalt fackligt inflytande vid arbetstidsförläggning

Kommentar från GS avtalssekreterare Madelene Engman:

”Vi har nu växlat avtalskrav med våra motparter. Och det står helt klart att en del av kraven är väldigt långt gående vad gäller våra medlemmars förutsättningar att planera sina liv, särskilt kravet om att arbetsgivarna ska ha ökat inflytande över arbetstid. Det kommer helt klart bli en tuff avtalsrörelse. Men det känns tryggt att veta att vi har en stark samordning i FI och LO. Och GS backar aldrig från en tuff förhandling."