Frågor och svar om avtalsrörelsen 2020

Publicerad:

Det kommer mycket frågor till GS som rör avtalsrörelsen och förhandlingsresultatet.

Här samlar vi de vanligaste frågorna:

Senast uppdaterad 17/11-2020

Fråga: Varför fick vi inget retroaktivt?
Svar: Istället för retroaktiva engångsbelopp prioriterade GS att få så höga nivåer på avtalet som möjligt. Vi ville också att så mycket som möjligt skulle justeras upp så tidigt som möjligt. Nu fick vi ett avtal som innebär en något högre löneökningstakt och det mesta av avtalsvärdet (3%) faller ut redan nu (1/11).

Fråga: Ni säger att avtalet är 29 månader, men vi har ju inte fått någon löneökning från 1 april så då är det ju egentligen ett 36 månaders avtal.
Svar: Det var avtalet som tecknades 1/4 2017 som gällde fram till 31/10-2020. Det avtal vi har tecknat gäller från 1/11 2020 till och med 31/3 2023. Det är ett 29 månaders avtal.

Fråga: Varför får vi bara två löneökningar på 36 månader?
Svar: För att det första avtalet prolongerades. I stället för att få en lägre summa de första 5 månaderna på nuvarande avtal och då få en extralönerevision 1/4 2021 prioriterade GS att få en så hög siffra som möjligt den 1/11, men då var arbetsgivarnas krav att lönerevisionen 1/4 skulle bort.

Fråga: Varför ska jag vara med i facket när ni förhandlar bort 7 månader av våra löneökningar?
Svar: Mitt under brinnande pandemi förhandlar GS fram ett avtal som har ett högre värde än förgående avtalsperiod. Detta samtidigt som arbetsgivarna haft som övergripande mål att tvärtemot vad vi vill växla ned löneökningstakten och försämra våra allmänna villkor. Nu fick arbetsgivarna istället se en marginell uppjustering av löneökningstakten och vi har kvar våra arbetstidskonton/arbetstidsförkortningar. Dessutom så får vi en majoritet av avtalsvärdet tidigt under avtalsperioden (3% redan från 1/11). Det är betydligt bättre än ett engångsbelopp som betalas retroaktivt.

Inget av det hade varit möjligt utan vår fackliga styrka.

Fråga: Varför gjorde inte GS avsättningar till deltidspension/flexpensionssystemen?
Svar: Denna avtalsrörelse prioriterade GS rena löneökningar till våra medlemmar. Vi tycker fortsatt att avsättningar till DP/FP är viktiga, men i just denna avtalsrörelse ville vi få så höga löneökningar som möjligt.

Fråga: Innebär låglönesatsningen att min lön höjs extra mycket om jag tjänar under 26.100?
Svar: Det har kommit många frågor kring hur låglönesatsningen ska hanteras lokalt ute på företagen och hur låglönesatsningen påverkar den individuella lönesättningen. Låglönesatsningen berör dock inte de lokala förhandlingarna eller den individuella lönesättningen. Låglönesatsningen är en central insamlingsmodell där de som tjänar under 26.100 kr bidrar till den centrala potten med ett krontal istället för i procent. Det gör att hela avtalsområden där många anställda tjänar under 26.100 kr får en något högre uppjustering av nivåerna i de centrala kollektivavtalen. Det är alltså en insamlingsmodell som gäller en hel bransch och som gör att de som tjänar under 26.100 bidrar mer till att höja lönerna i de centrala kollektivavtalen (tillexempel förpackningsindustriavtalet och träindustriavtalet mm)

Fråga: Är alla GS avtal färdigförhandlade?
Svar: Vi har förhandlat färdigt våra avtal inom industrin. Dessa är:

Träindustriavtalet
Stoppmöbelsavtalet
Virkesmätaravtalet
Skogsavtalet
Infomediaavtalet
Förpackningsavtalet
Sågverksavtalet

Avtal som förhandlas längre fram är:

Samhallsavtalet
Tidningsavtalet
Grafikeravtalet
VASA-avtalet
VISST-avtalet
Skogsavtalet kyrkan
Bemanningsavtalet
Trävaruhandelsavtalet

Läs mer om avtalsrörelsen här!