Förlikning ger GS medlemmar 175 000 kronor var

Publicerad:

Sex GS- medlemmar kommer att få 175 000 var efter en förlikning mellan GS och Skogsstyrelsen i Arbetsdomstolen.

De sex GS medlemmarna jobbade över två år på Skogsstyrelsen på Gotland. GS ansåg att anställningarna stred mot avtalet och lagen om anställningsskydd och att medlemmarna borde få fast anställning, det fick de inte.

GS anmälde Skogsstyrelsen till Arbetsdomstolen men parterna enades om en förlikning där GS medlemmar får 175 000 kronor var.

-Detta ger i alla fall våra medlemmar viss upprättelse, säger Magnus Linberg, ombudsman på GS som hanterat ärendet.

GS och Skogsstyrelsen tecknade i våras ett nytt kollektivavtal med Skogsstyrelsen där det finns tydliga regler som ska se till att detta inte inträffar igen.