Två medlemmar får dela på 175 000 efter förlikning

Publicerad:

Två GS-medlemmar som avskedades efter anklagelser om fusk med arbetstiderna har fått upprättelse. Förbundet ansåg dels att det fanns tveksamheter i de sakomständigheter som låg till grund för avskedandet men även att omständigheterna i sig inte utgjorde en saklig grund för en så drastisk åtgärd som ett avskedande. Vid avskedande utgår varken uppsägningstid eller lön under uppsägningstid. GS stämde företaget till Arbetsdomstolen med krav på ekonomiskt och allmänt skadestånd. Under de inledande förhandlingarna i domstolen som kallas muntlig förberedelse enades parterna om en förlikning.

De båda medlemmarna ersattes med 100 000 kr respektive 75 000 kr innefattande båda skadeståndstyperna. Förlikning innebär att domstolen aldrig prövar rättsläget i det enskilda ärendet utan parterna skiljs åt i samförstånd om att tvisten är avslutad med den kompensation som överenskommelsen innehåller.

Rättsliga processer är oerhört dyra att handlägga och GS tillgång till LO-Tco rättsskydd innebär att våra medlemmar har hjälp av landets skickligaste arbetsrättsjurister när det behövs. Innan ett ärende hamnar i arbetsdomstolen har det alltid föregåtts av både lokala och centrala förhandlingar där förbundet sökt en lösning på tvisten som är tillfredsställande för medlemmarna. Det lyckas för det mesta och AD är högsta instans i en tvisteprocess i de fall frågan inte kunnat lösas i partsförhandlingar.

Magnus Lindberg, ansvarig för skogsavtalet och medlemmarnas representant på GS kommenterar: ”De båda medlemmarna är i dag oerhört tacksamma för sitt fackliga medlemskap och den hjälp de fått under en lång och jobbig process, både ekonomiskt men även för känslan av att tillhöra en organisation som har den styrka som ingen enskild individ själv har. Utan fackligt medlemskap står man handfallen när något sådant här inträffar.”