Fem år av gemensam styrka!

Publicerad:

Nu har vi fyllt fem år som förbund! Tack alla medlemmar som gör GS till det starka förbund det är. Gemensam styrka – Oändliga möjligheter!

GS bildades den 1 juni 2009 genom en sammanslagning av Grafiska fackförbundet Mediaförbundet och Skogs- och Träfacket.

Vi är med andra ord Sveriges yngsta fackförbund. Men vi har ett stolt arv att förvalta. Våra rötter organiserade Sveriges första fackförening. Det var typograferna i Stockholm som startade sin förening 1846. På den tiden var arbetslösheten hög och fattigdomen utbredd, lönerna var låga och arbetsmiljön dålig. Arbetstiden var på 12-16 timmar om dagen, sex dagar i veckan. Arbetarna förstod att om de organiserade sig så skulle arbetsgivarna bli tvungna att lyssna på dem. Bildandet av fackföreningar blev ett hot mot arbetsgivarna som gjorde allt de kunde för att få behålla sina privilegier.