Facken inom industrin - Riksbankens beslut stärker inflationsmålets trovärdighet

Publicerad:

Facken inom industrin välkomnar Riksbanken beslut. Det är en markering av att det är inflationsmålet som nu styr penningpolitiken. Det är bra för inflationsmålets trovärdighet. Det säger ordförandena för Facken inom industrin i en kommentar till Riksbankens beslut. Riksbanken har missat inflationsmålet under flera år och lyckats skapa oklarhet om inflationsmålets betydelse genom olika resonemang om hänsyn till privat skuldsättning. Dagens besked sätter inflationsmålet i fokus.

Vi uppfattar de besked Riksbanken offentliggjort idag som en markering av att inflationsmålet har högsta prioritet för penningpolitiken framöver. Eventuella problem med den privata skuldsättningen eller andra finansiella obalanser kan kräva fler åtgärder men det kräver i så fall andra verktyget än styrräntan.

Inflationsmålet är en viktig utgångspunkt för parterna på arbetsmarknaden när de förhandlar om nya löner. Att Riksbanken nu så tydligt prioriterar inflationsmålet är bra för lönebildning-en och kommande avtalsrörelser.

Facken inom industrin

Förbund Förbundsordförande Presskontakt
GS Per-Olof Sjöö Anette Vahlne, 070-226 97 49
IF Metall Anders Ferbe Maria Bäckström, 070-321 89 85
Livs Hans-Olof Nilsson Pauli Kristiansson, 070-638 61 20
Sveriges Ingenjörer Ulf Bengtsson 070-555 75 79
Unionen Cecilia Fahlberg Louise Gerdemo Holmgren, 070-549 79 78