GS väljer att inte gå vidare i förhandlingarna kring etableringsjobb

Publicerad:

- Vår förhoppning är att vi kan fortsätta och utveckla det konstruktiva arbete som bedrivs med våra motparter i denna fråga, säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS. 

GS delar bilden av den utmaning som arbetsmarknadens parter står inför när det gäller att öka etableringen av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt att kollektivavtalssystemet kan hantera utmaningar av detta slag. Med detta sagt är det också viktigt att konstatera att den svenska partsmodellen bygger på att avtalslösningar kan anpassas efter de branscher där avtalen ska tillämpas. I fallet med förslaget om etableringsjobb har GS förstått att den principöverenskommelse som träffats inte kan bli föremål för annat än marginella, om än några, branschanpassningar inför ett antagande på förbundsnivå.

En majoritet av GS branscher dras under överskådlig tid med en historiskt hög arbetskraftsbrist. Vi får nu många rapporter om att bristen på arbetskraft är den viktigaste utmaningen under kommande år. Problemet är av sådan karaktär att företag tvingas att stänga maskinlinjer och till och med tacka nej till nya ordrar. GS har tillsammans med våra motparter bedrivit ett seriöst arbete för att bredda vägen in till våra branscher. 

- I ljuset av detta bedömer vi att avtalet om etableringsjobb, såsom det är utformat i principöverenskommelsen, skulle vara kontraproduktivt säger Per-olof Sjöö, förbundsordförande GS.

Ett avtal skulle riskera det arbete som gjorts hittills och skapa förvirring hos både företag och fackligt förtroendevalda. Dessutom skulle det vara mer ändamålsenligt att komplettera våra befintliga avtal med ytterligare stödfunktioner eller utbildningssatsningar riktade till de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

- Med anledning av detta har GS beslutat att inte ställa sig bakom principöverenskommelsen om etableringsjobb. Vår förhoppning är dock att vi kan fortsätta och utveckla det konstruktiva arbete som bedrivs med våra motparter i denna fråga, säger Per Olof Sjöö.