Avtalskrav utväxlade med Industriarbetsgivarna

Publicerad:

Sen eftermiddag den 21 december utväxlades avtalsyrkanden med Industriarbetsgivarna avseende Sågverksavtalet.

GS yrkanden jämte de gemensamma yrkanden som Facken inom industrin enats om, såsom löneökningar med 2,8 procent, ytterligare avsättning till deltid/avtalspension samt partsgemensamt arbete rörande ökad jämställdhet och förbättrad arbetsmiljö överlämnades till motparten.

Nämnas kan bl.a. stapling av olika visstidsanställningar bör undanröjas, begränsning av inhyrning för kontinuerligt arbetskraftsbehov, utökad varseltid vid byte av arbetstidsform samt förbättrade återanställningsmöjligheter för visstidsanställda.

Arbetsgivarna yrkar på detta avtalsområde möjligheten till företagsanpassade villkor som avviker från det centrala avtalet. Att komma överens direkt mellan arbetstagare och arbetsgivare måste öka, är ett annat krav.

Beträffande löner och avtalsperiodens längd vill arbetsgivarna ha ett längre avtal med låga löneökningar, samt frysta lägsta löner.

Likaså yrkar arbetsgivarna på att löner och andra ersättningar ska kunna bestämmas utifrån företagens förutsättningar.

Vi konstaterar också, att även på detta avtalsområde har arbetsgivarna krav som utökad flexibilitet av såväl arbetstider som anställningsformer

Detta var några exempel på vad som diskuterades mellan parterna under eftermiddagen.
Efter helgerna startar real förhandlingarna, vilka pågår fram till sista februari utan direkt inblandning av OPO (opartiska ordföranden). De träder in i mars för att bistå parterna i syfte att nå en överenskommelse innan sista mars.

Tommy Andersson, Avtalssekreterare

För mer information kontakta GS