Från och med 1 januari 2019 ändras högsta- och lägstanivån på medlemsavgiften.

Publicerad:

Från årsskiftet höjs den lägsta avgift som betalas till 120 kr i månaden. Den högsta avgiften höjs till 550 kr per månad. 

Avgiften på ditt fackliga medlemskap är även fortsättningsvis 1,6% av din lön. Detta gäller dig som tjänar mellan 7500 och 34 375 kronor. Tjänar du under 7500 är avgiften 120 kr och högsta beloppet för fackligt medlemskap är 550kr. 

Pensionärsavgiften från 1 januari är 130 kr per månad och studentmedlemskapet är fortsatt avgiftsfritt. 

Kom ihåg att meddela oss om du har fått en ny arbetsgivare, fått ändrad inkomst, är föräldraledig, långtidssjukskriven eller studerar med studiemedel från CSN. 

Har du frågor kring medlemsavgifter eller annat som rör ditt medlemsskap hör av dig till medlemsservice 010-470 85 90