Fler kvinnor i högre befattningar

Publicerad:

Idag inom GS branscher, såsom många andra branscher, finns något som heter befattningsdiskriminering. Det betyder att kvinnor och män har olika tjänster, arbetsuppgifter eller befattningar på en arbetsplats och i arbetslivet. Varför arbetar flest kvinnor med monotona arbetsuppgifter? Och varför är det flest män på högre befattningar? Varför arbetar så få kvinnor som skogsmaskinförare? Och varför arbetar har inte näringslivet fler kvinnor på högre befattningar? Det finns många aspekter på frågorna. Och det är svårt att ge en helhetsbild. Men frågorna är värda att diskutera lite extra när det gäller några påverkande faktorer.

För det första måste vi prata om synen på industrin. Den borgerliga regeringen pratade om att industrin inte var en framtidsbransch. Att det inte fanns några industriarbetare i Sverige. De kan inte ha mer fel. Framtiden står och bankar på dörren och jag tror att alla industriarbetare i Sverige kan vittna om att de finns, i stort antal.

Det är synen på industrin som måste förändras. Idag är inte industrin ett smutsigt verkstadsgolv med extremt bullrig och farlig miljö . Industrin 2015 är högteknologisk, ren och mitt i en strukturomvandling för framtiden. Både arbetsmiljön och villkoren är bättre. Företagen inom till exempel förpackningsindustrin står inför stora pensionsavgångar. Samtidigt finns inte kompetent, utbildad och anställningsbara medarbetare att rekrytera. Det är inte tillräckligt många som söker sig till utbildningarna. Samma sak inom Skogsindustrin. Företag tar hem stora ordrar och behöver anställa maskinförare. Men det finns inte maskinförare att anställa. De letar med ljus och lykta i hela Sverige men lyckas att få tag i två maskinförare av åtta önskvärda. Sex personer, som haft om de hade haft rätt utbildning och kompetens, hade fått jobb imorgon dag. Samtidigt söker sig inte unga idag till utbildningarna. Har de, och deras föräldrar, en syn på industrin som inte stämmer överens med verkligheten? Kan vi påverka och göra ungdomar och deras föräldrar mer medvetna om vad industrin är idag, så kan vi säkert förändra situationen. Och arbetslösheten bland unga skulle gå ner. Genom tidiga åtgärder – besöka skolor, mässor, finnas där ungdomarna finns – kan vi säkert få fler att söka utbildningarna – och således även fler tjejer att söka.

Sedan handlar det också om kompetensutveckling och rekrytering. Företag måste satsa på kompetensutveckla sin personal. Det gäller framförallt att se och våga satsa på kvinnor i högre utsträckning när det gäller befordran, mellanchefer eller högre chefer. Kompetensen finns – och saknas någon pusselbit så se till att personen får den – satsa! När det gäller rekrytering och tillsättning av personal så behöver vi jobba mer för att företag ska satsa på att rekrytera medvetet, med jämställdhetsglasögonen på. Genom att många arbetsplatser inte genomför lönekartläggning och har en jämställdhetsplan, som faktiskt är ett bra verktyg för att se strukturer, så missar vi detta. Lönekartläggning och jämställdhetsplan bör finnas på alla GS arbetsplatser.

Attityder och värderingar spelar naturligtvis en stor roll. Föreställningen är fortfarande att män jobbar i skogen. Men det finns kvinnliga maskinförare också! Och de behöver bli fler. Att arbeta med attityder och värderingar på företagen är viktigt. För det handlar också om att när tjejer väl kommer in på en arbetsplats – så ska de vilja stanna kvar. En jargong, ett stämningsläge, en norm – där tjejer nedvärderas är inte acceptabel. Det är inte okej. Genom ut bildning och ett långsiktigt förändringsarbete med konkreta mål kan detta förändras.

Det går att förändra! Genom medveten rekrytering, kompetensutveckling och genom att berätta mer om dagens industri – där kvinnor i allra högsta grad arbetar och behöver bli fler.

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS


Vad gör GS?

GS arbetar aktivt med att försöka belysa industrin från ett nytt perspektiv. Genom att berätta om våra branscher, intervjua elever, lärare och företag – och genom att visa det på film, skapar vi ett intresse för våra branscher. Du kan se våra första två filmer här. Den tredje filmen är under produktion.

GS gör också  mycket för att påverka matchningen på arbetsmarknaden. Vi är en del av Teknikcollege, vi arbetar lokalt i programråd på skolorna inom våra branscher, vi arbetar i våra olika yrkesnämnder och mycket annat.  Vi arbetar också med skolinformation, för att nå eleverna tidigt och informera om facket och om våra branscher och yrken.