Workers Memorial Day 2022

Idag den 28 april 2022 är det Workers Memorial Day, en dag då vi minns och hedrar de som omkommit och skadats på sina arbetsplatser.

GS Regionala skyddsombud använder en checklista med 36 punkter då de gör arbetsplatsbesök för att
kontrollera arbetsmiljön. Vid dessa besök går det Regionala skyddsombudet tillsammans med arbetsgivare och
företagets skyddsombud, där det finns, igenom checklistan för att på så sätt förebygga risker och olyckor på företaget.
Då man tillsammans upptäcker risker eller andra arbetsmiljöproblem begär det Regionala skyddsombudet att
dessa skall åtgärdas och rättas till. Det Regionala skyddsombudet gör senare ett återbesök för att kontrollera om
de begärda åtgärderna rättats till.

Vid GS RSO-besök 2019 (jag valde ett vanligt pandemifritt år) begärdes det åtgärder vid:
17 % av besöken gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet
27 % av besöken gällande Arbetsmiljöutbildningar
14 % av besöken gällande Olycksfall och tillbudsrapportering
12 % av besöken gällande Nödutgångar/utrymningsvägar
13 % av besöken gällande Maskiner
18 % av besöken gällande Truckar

Ovanstående häpnadsväckande och skrämmande siffror redovisar svart på vitt att GS Regionala skyddsombudsverksamhet räddar
liv och lem i de branscher GS organiserar.

På de företag som har tecknat avtal men saknar medlemmar har inte GS Regionala skyddsombud tillträdesrätt. Hur ser ovanstående siffor ut på dessa arbetsplatser? Troligtvis än mer skrämmande!

Den 23 april 2020 röstade riksdagen om den utökade tillträdesrätten för Regionala skyddsombud.
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna fällde förslaget.
Varför vill inte de borgerliga partierna att alla anställda på svensk arbetsmarknad skall ha rätt att slippa omkomma eller skadas allvarligt i sitt dagliga värv?
Varför vill inte de borgerliga partierna inte hjälpa till att låta oss slippa minnas ännu fler anställda som omkommit och
skadats på sin arbetsplats på vid kommande Workers Memorial Day?

Patrik Karlsson
Ombudsman och arbetsmiljöansvarig GS-facket

Publicerad: