Per-Olof Sjöö på resa till Palestina – kräver vapenvila

Under två dagar har en global facklig delegation ledd av ITUC varit i Ramallah, Palestina, för att visa sin solidaritet med den palestinska fackföreningsrörelsen. GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö var en av delegaterna – och han uppmanar till vapenvila och dialog till tvåstatslösning.

Den globala fackliga federationen ITUC samlade fackliga ledare från de flesta av de internationella branschfederationerna för en resa till Palestina mellan 28-30 maj. Syftet med resan var att visa solidaritet med den palestinska fackföreningsrörelsen. Från Sverige deltog GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö i egenskap av ordförade för Byggnads- och Träarbetarinternationalen och IF Metalls ordförande Marie Nilsson som representant för IndustryAll.

-Jag har varit på Västbanken flera gånger tidigare och det har definitivt inte varit bra då heller. Det är viktigt att komma ihåg att den här konflikten inte startade med den förfärliga Hamas-attacken den 7 oktober förra året. Det är decennier av ockupation och illegala bosättningar som gör livet svårt för den palestinska befolkningen på Västbanken. Allt detta har nu eskalerat med skyhög arbetslöshet, obefintliga sociala skyddsnät, begränsad rörelsefrihet, ständiga säkerhetskontroller och tilltagande bosättarvåld, säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Under de två dagarna genomfördes möten med ett flertal ministrar från den palestinska administrationen och med palestinska fackliga företrädare från den fackliga federationen PGFTU. Det gavs också möjlighet att prata med arbetare direkt om hur de upplevde sin situation. Programmet avslutades med ett möte med president Mahmud Abbas.

Det är självklart att det ska riktas stort fokus mot det folkmord som pågår i Gaza. Den samlade delegationen framförde ett tydligt budskap om nödvändigheten av omedelbar vapenvila och frigivande av de som togs som gisslan den 7 oktober. Samtidigt är det av största vikt att prioritera leveranser av humanitärt bistånd för att hindra en ännu större katastrof för de hårt prövade Gaza-borna.

Bortom den berättigade uppmärksamheten på Gaza pågår det ett långsamt sammanbrott på det ockuperade Västbanken. Över 200 000 palestinska arbetare (20% av arbetskraften) som arbetade i Israel före den 7 oktober blev av med sin försörjning över dagen. Ingen lön eller annan ersättning har betalats därefter. Arbetslösheten är skyhög och många är desperata i jakten efter att försörja sina familjer.

-Det finns bara en väg ur detta för alla inblandade. Omedelbar vapenvila och upprättande av en dialog för en tvåstatslösning där Israel och Palestina fredligt kan leva sida vid sida. Under tiden måste den samlade fackföreningsrörelsen över hela världen göra allt vi kan för att stötta de palestinska arbetarna i den akuta krisen. Vi behöver också bidra i arbetet med att planera för hur de palestinska arbetarna ska kunna återuppbygga Gaza när den dagen kommer, avslutar Per-Olof Sjöö.

GS-facket har också i samband med LOs kongress beslutat skänka en krona per medlem till en insamling till stöd för civilorganisationerna i Palestina som jobbar för fred och demokrati genom Olof Palmes internationella Center.

Läs ITUC:s uttalande i sin helhet här. 

 

 

Publicerad: