Medlemsspar – ett sparande för dig som är medlem

I samarbete med Folksam kan vi erbjuda dig ett riktigt bra långsiktigt sparande för exempelvis din pension. Du behöver bara välja om Folksam ska ta hand om förvaltningen – eller om du vill välja själv bland deras utvalda fonder.

Medlemsspar Trygg – Folksam väljer

Medlemsspar Fond – Du väljer

Därför väljer du Medlemsspar Trygg

Folksam sköter placeringarna åt dig och du kan ta det lugnt även när det är oroligt på marknaden. Genom att Folksam placerar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter får dina pengar chansen att öka i värde på ett stabilt och tryggt sätt under lång tid, och historiskt sett har en placering hos Folksam givit god avkastning.

Därför väljer du Medlemsspar Fond

Du har stor möjlighet att påverka sparandet på ett sätt som passar dig. Hos Folksam väljer du bland utvalda fonder med olika riskprofiler. Välj ett sparande som motsvarar den risk som du är beredd att ta. Din startportfölj är en klimatvänlig medelriskportfölj. När du är igång kan du enkelt se hur det går för dina fonder och om du vill kan du enkelt byta fonder.

Hållbarhet och ansvar för framtiden

När Folksam investerar dina pengar så vill de inte bara att de ska ge bra avkastning, de ska bidra till en hållbar värld. Läs mer om Folksams syn på ansvarsfullt ägande och hur de tänker kring klimat och hållbarhet.

Medlemsspar är ett sparande som du startar själv på folksam.se/gs/medlemsspar

Publicerad: