Information angående IT-säkerhetsrelaterad incident

Sveriges a-kassor meddelar i ett pressmeddelande att alla a-kassors medlemssystem tillfälligt stängs ned i ett förebyggande syfte. Det innebär att medlemmar i a-kassorna kan ha svårt att just nu över huvud taget nå sin a-kassa.

I övrigt har GS, både a-kassa och förbund, höjd beredskap för eventuella IT-säkerhetsrelaterade attacker.

Alla frågor som rör a-kassan hänvisas till GS a-kassa.

www.gsakassa.se

Publicerad: