GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö

GS-facket och TMF vill att regeringen aktiverar korttidsstöd

GS-facket och TMF kräver i ett gemensamt brev till regeringen att underlätta för byggbranschen att erhålla korttidsstöd. Anledningen är att antalet varsel och konkurser inom träindustrin når rekordnivåer som ett resultat av ett minskat byggande – samtidigt som behovet av nya bostäder på sikt kommer vara fortsatt hög.

Trots att det råder bostadsbrist i Sverige sjunker efterfrågan på nyproducerade bostäder. De drivande orsakerna är en osäker omvärld och en situation med höjda ränte- och boendekostnader. Sverige befinner sig just nu i en byggkris och antalet nyproducerade bostäder är de lägsta på 30 år.

Byggkrisen drabbar träindustrin särskilt hårt när efterfrågan minskar på såväl småhus och flerfamiljshus, men också trägolv, dörrar, fönster, kök och mycket annat som är nära kopplat till bostadsbyggandet. Inom GS-facket har antalet varsel första halvan av 2023 ökat med 223 procent jämfört med förgående år. Antalet varsel är betydligt högre nu än under pandemin.

Då var korttidsstöden en ovärderlig åtgärd för drabbade branscher att övervintra en tuff tid då det gav företag ett alternativ till att varsla om uppsägning. Istället ser vi nu att många anställda inom träindustrin varslas vilket innebär ett stort personligt lidande för den som sägs upp, men det är också ett hinder för industrin som kan få svårt med återrekryteringen när konjunkturen vänder.

Krisen inom träindustrin blir också en angelägenhet för landsbygden. Den absoluta majoriteten av företagen inom träindustrin finns i anslutning till mindre orter utanför storstadsområdena, det vill säga där arbetstillfällena oftast behövs som mest.

Därför kräver GS-facket tillsammans med vår motpart TMF (Trä- och möbelföretagen) att regeringen agerar för att aktivera kortidsstöd för byggbranschen.

- Det här är ett initiativ som vi tar tillsammans med vår motpart. Att vi krokar arm med vår motpart tycker jag är en viktig signal om att det finns ett gemensamt intresse från både fack och arbetsgivare att regeringen agerar, fortsätter Per-Olof Sjöö.

- Regeringen har länge pratat om att de står upp för de som bor och lever i svensk landsbygd, nu är det hög tid att visa att man menar allvar, avslutar Per-Olof Sjöö.

Kort information om korttidsstöd:

  • GS och TMF har centrala överenskommelser om korttidspermittering sen pandemin men det förutsätter också att staten avsätter pengar för företag att ansöka om stöd.
  • Efter en lokal överenskommelse ges då företagen en möjlighet att låta personal gå ner i tid och till viss del i lön samtidigt som staten tar en del av lönekostnaden.

 

Publicerad: