Förbundets ombudsmän i videomöte med avdelningarnas representanter, 19 september 2022

Genomgång av medlemmarnas avtalsmotioner

Totalt har det kommit in 687 motioner som förbundets medlemmar skickat in till förbundets avdelningar som berör förändringar i kollektivavtalen. Idag samlades representanter från förbundets 8 avdelningar och förbundskontorets avtalsansvariga ombudsmän för att gå igenom de avtalsmotioner som avdelningarna anser ska prioriteras.

Tidigare i år startades en process där alla medlemmar i GS hade möjlighet att skriva motioner om vilka förändringar de vill se i sina respektive kollektivavtal. Totalt kom det in 687 förslag. Samtliga förslag kommer att skickas med till de framröstade avtalsdelegationerna. Utifrån dessa motioner får avdelningsstyrelserna i uppdrag att välja ut ett antal motioner som de anser ska prioriteras särskilt.

Idag träffades representanter från varje avdelning tillsammans med de avtalsansvariga ombudsmännen för att gå igenom de olika avtalsmotionerna som avdelningarna vill prioritera. Många förslag återkom på flera avtalsområden och rörde höjningar av lön, utbyggnad av arbetstidsförkortning, högre OB-ersättningar och från vilka tider OB-ersättningarna ska börja gälla. Ett par motioner berörde också utökade permissioner vid dödsfall. Också frågor som rör arbetsmiljö återkom på flera avtalsområden.

Efter att alla avdelningar fått möjlighet att redogöra för de priorterade motionerna på de olika avtalsområdena gick förbundets konfliktansvarige ombudsman Kenneth Edvardsson igenom tidslinjen för förbundets konfliktförberedelse. Det är viktigt att organisationen är redo att ta strid för de förbättringar som medlemmarna vill se i avtalen. Vikten av att vi är många underströks. Vi behöver mobilisera och bli fler medlemmar.

GS avtalssekreterare Madelene Engman avslutade dagen med att reflektera över de utmaningar som finns inför kommande avtalsrörelse givet att det finns en osäkerhet i omvärldsläget och en inflation som är på en nivå som inte funnits i Sverige sedan 90-talet.

- Men det finns inget vi inte klarar om vi bara gör det tillsammans, säger Madelene Engman.

Publicerad: