Vill du bli intervjuad om dina kontakter med Försäkringskassan?

Den statliga utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering vill intervjua personer som fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Du ska ha fått beslut om avslag från Försäkringskassan efter den 1 september 2022 för att kunna vara med i intervjustudien. Syftet med intervjuerna är att undersöka förtroendet för Försäkringskassan samt om avslagsbesluten är begripliga.
Resultatet av intervjustudien kommer att presenteras inom ramen för en större rapport som överlämnas till regeringen i mars 2024. I redovisningen av studien kommer det inte att finnas någon information om vilka personer som intervjuats. Alla kontaktuppgifter kommer att raderas efter genomförda intervjuer.
Under intervjun kommer du bland annat få frågor om din syn på Försäkringskassans beslut samt frågor om myndighetens information och bemötande i samband med detta beslut.
Beroende på vad som passar dig bäst kommer intervjun antingen att ske per telefon, via skype eller i utredningens lokaler på Östermalm. Intervjun förväntas pågå i en timme.
Är du intresserad av att vara med i intervjustudien vänligen kontakta någon av oss nedan!
Hälsningar
Staffan och Elizabeth
Staffan Söderberg
08-405 4777
staffan.soderberg@regeringskansliet.se
Sekreterare
S 2022:07 Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering
Socialdepartementet
Elizabeth Östman
08-405 8343
elizabeth.ostman@regeringskansliet.se
Sekreterare
S 2022:07 Sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering
Socialdepartementet

Publicerad: