Webbinarier 8 maj med fokus på Europa och framtiden

Publicerad:

I år präglas även Europadagen av den pågående
coronakrisen. Istället för seminarier och fysiska möten
uppmärksammar dagen och vi programmet digitalt.

Den 8 maj sänds tre webbinarier där olika parter diskuterar
vad vi behöver göra, och hur det kan göras, för att EU och
dess medlemsländer på bästa sätt ska ta sig igenom krisen.
Behovet av gemensamma insatser för att bekämpa smittan
och klara pandemins ekonomiska konsekvenser är stort.
Vid det tredje webbinariet, ”EU och jobben: Från krisläge
till återstart”, medverkar LOs förste vice ordförande Therese
Guovelin.

Själva Europadagen infaller i år på en lördag varför vi väljer att flytta
arrangemanget till dagen innan.
Webbinarierna sänds på SVT Forum fredagen den 8 maj kl. 12.00.
Eller i efterhand på EU-kommissionen i Sveriges facebook-sida.

1: EU, coronakrisen och framåtblick

EU befinner sig mitt i en pandemi som lamslår ekonomier och sätter stor
press på EU-samarbetet och på solidariteten. Hur hanterar EU situationen?
Hur påverkar krisen medlemsländerna och vilka långsiktiga effekter kan den
få för EU? Hur kan vi tillsammans ta oss igenom krisen?
Talare: Inledning av Hans Dahlgren, EU-minister. Samtal mellan Ylva
Johansson, nuvarande EU-kommissionär, Cecilia Malmström, EUkommissionär 2010-2019 och Margot Wallström, EU-kommissionär 2004-
2010, följt av avslutande reflektioner från EU-ministern. Göran von Sydow,
Sieps, modererar samtalet.
Arrangörer: EU-kommissionen i Sverige, Regeringskansliet och Sieps

2: Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s
medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för
Sverige? Hur ska vi få den inre marknaden på fötter igen?
Talare: Evin Incir. Europaparlamentariker (S), Arba Kokalari,
Europaparlamentariker (M), Agnès Courades Allebeck,
Kommerskollegium, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i
Sverige. Samtalet modereras av Karin Flordal, SKR.
Arrangörer: Kommerskollegium, Europaparlamentets informationskontor i
Sverige, EU-kommissionen i Sverige

3: EU och jobben: Från krisläge till återstart

Under coronakrisen har vi sett en bred uppslutning från arbetsmarknadens
parter som med pragmatism och gemensamma krafter hittar lösningar för att
stabilisera läget och rädda företag, jobb och framtidstro.
Efter att ha satt in krisåtgärder förbereder Europa nu insatser för återstart –
vad kan parterna bidra med i det arbetet?
Talare: Therese Guovelin LO, Anders Knape, SKR, Anna Stellinger,
Svenskt Näringsliv, Therese Svanström, TCO. Samtalet modereras av Karin
Flordal, SKR.
Arrangörer: SKR, LO, TCO, Svenskt Näringsliv