Viktig konfliktinformation till dig som är medlem och anställd på bemanningsavtalet

Publicerad:

Tidigare i veckan har det gått ut ett brev med information till alla medlemmar i GS-facket som är anställda på bemanningsavtalet. I brevet finns information om konflikten på bemanningsavtalet men också en inbjudan till ett videomöte torsdag 17/12 klockan 19.00 dagen innan konflikten bryter ut.

Det här videomötet riktar sig till medlemmar i GS anställda på bemanningsföretag. Har du inte fått brevet och vill vara med på kvällens möte? 

Kontakta din avdelning! 

Här är informationen i brevet:

-------------------------------------

Det här brevet går ut till samtliga GS medlemmar som är anställda på ett företag som omfattas av bemanningsavtalet. Den 9/12 varslade GS och samtliga LO-förbund om konfliktåtgärder på bemanningsavtalet. I det här brevet får du som medlem i GS information om hur det här påverkar dig.

Bakgrund till konflikten:

Bemanningsavtalet tecknas mellan samtliga 14 LO-förbund (där GS ingår) och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.

Den sista oktober blev industrins förhandlingar klara och där landade löneökningstakten på 5,4% på ett 29 månaders avtal. Detta är det så kallade märket som övriga arbetsmarknaden ska följa. I det avtalet ingår också en pensionsöverenskommelse som innebär att pensionsavsättningar ska börja gälla tidigare. I dag avsätts pengar till tjänstepensionen från 25 års ålder och uppåt. Det innebär att de som ännu inte fyllt 25 tappar pengar. Pensionsöverenskommelsen innebär att man stegvis kommer sänka åldern för när pengar börjar betalas in till tjänstepension från dagens 25år till 22år.

GS anser att kostnaden för pensionsöverenskommelsen ska räknas av från de 5,4% som industrin förhandlat fram på samma sätt som gjorts på samtliga GS övriga avtal. Men arbetsgivarna vill istället att kostnaden ska betalas ”krona för krona” och med sämre villkor i kollektivavtalen.

GS kan naturligtvis inte tillåta att våra medlemmar på bemanningsavtalet ska ha sämre villkor än andra medlemmar.

Vad händer nu?

GS och LO har varslat om konfliktåtgärder som sker i två steg:

18/12-2020 – Övertidsblockad, nyanställningsblockad

Det första steget innebär att från den 18/12-2020 får bemanningsföretagen inte nyanställa personal. Ingen anställd ska heller jobba övertid. Detta är ett första steg i att sätta press på Kompetensföretagen att teckna avtal. Detta gäller samtliga anställda på bemanningsavtalet.

7/1-2021 – strejk på utvalda företag

Det andra steget är att ta ut bemanningsanställda på ett par utvalda kundföretag i arbetsnedläggelse (strejk). Följande företag är uttagna:

ICA:s lager i Helsingborg
Volvo personvagnar AB i Olofström
Q-Med AB i Uppsala
Sandvik Mining and Construction Tools AB i Sandviken
Marabou, Mondelez Produktion AB, i Upplands Väsby
Barilla Sverige AB i Filipstad
Göteborgs hamn, APM Terminals Gothenburg
DSV Solutions AB i Landskrona

Om det trots dessa konfliktåtgärder inte sluts ett avtal kan konflikten komma att utvidgas. Det troliga är då att även företag inom GS branscher som hyr in personal kan drabbas av ett varsel om strejk.

Vad ska du som medlem tänka på?

  • Anmäl till förbundet om du ser eller hör något som inte stämmer. Tillexempel om:
    • Arbetsgivaren uppmanar till att jobba övertid trots att det föreligger övertidsblockad.
    • Arbetsgivaren samlar in uppgifter om facklig tillhörighet (det strider mot svensk föreningsfrihetslagstiftning)
  • Håll dig uppdaterad. Förbundet lägger löpande ut information på hemsida och sociala medier.
  • Se också till att du har uppdaterad information så som telefonnummer och mail så att vi kan nå dig om det behövs. Du uppdaterar själv din information via mina sidor på gsfacket.se
  • Det är klokt att ha koll på hemsidan löpande då situationen snabbt kan ändras. Tex att vi får till avtal och konflikten blåses av. Om konflikten avblåses skall man direkt återgå i arbete.
  • Som medlem har du rätt till konfliktersättning vid arbetsnedläggelse. Det innebär att GS-facket betalar en konfliktersättning. Vid händelse av arbetsnedläggelse kommer du få mer information från förbundet.

Nu är det viktigt att vi håller ihop. Prata med dina arbetskamrater om konflikten och visa att ni står enade.