"Vi måste bryta den tystnadskultur som finns inom fackföreningsrörelsen och stötta dem som är drabbade fullt ut"

Publicerad:

GS har samlats till förbundsmöte den 22-23 november i Norrköping. Det upprop som nu går genom Sverige, #inteförhandlingsbart, med anledning av #metoo-kampanjen är ett klart uppvaknande även för fackföreningsrörelsen. Vi är heller inte förskonade.

GS uppfattning är att det här är en bra kampanj. Vi uppmanar samtliga att prata om sina upplevelser. Vi måste bryta den tystnadskultur som finns inom fackföreningsrörelsen och stötta dem som är drabbade fullt ut.

Vårt tydliga mål är att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier, trakasserier och sexism inom vårt förbund. GS har en värdegrund som vi ständigt arbetar med. Förbundsmötets uppfattning är att vi nu måste skapa förutsättningar för att de drabbade ska kunna berätta om sina upplevelser samt skapa policys och riktlinjer som tydligare följer vår värdegrund.

Våra policys och riktlinjer ska ovillkorligen efterlevas, av såväl anställda som förtroendevalda. Vi kommer också att se över ytterligare åtgärder inom den närmsta tiden.

Förbundsmötet 22 november 2017