Vårpropositionen 2014 - intet nytt

Publicerad:

I förmiddags presenterade finansminister Anders Borg regeringens vårbudget, frånvaron av satsningar på att skapa en bättre arbetsmiljö överraskar inte.

Vårpropositionen 2014 saknar helt insatser som syftar till att bemöta de allvarliga brister som finns inom arbetsmiljö idag i Sverige. Någon utveckling inom arbetsmarknadspolitiken syns inte till. Problemen med matchning på arbetsmarknaden hänvisas till exempel bort till en utredning som ska utvärdera Arbetsförmedlingens förutsättningar. Vad den utredningen kommer fram till får vi inte veta förrän i januari 2016.

– Att tillsätta utredning efter utredning är ingen konkret åtgärd. Situationen på arbetsmarknaden idag grundar sig i en brist på resurser, inte i en brist på utredningar, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Flera sidor i vårpropositionen avsätts för beskrivning av olika miljö- och klimatmål. Samtidigt som man pratar om en effektiv och hållbar energiförsörjning samt minskade utsläpp av växthusgaser uteblir diskussion kring skogen och dess betydelse för dessa frågor.

Skogen är Sverige största bioenergiresurs och nuvarande svenskt skogsbruk samt användning av skogsprodukter, inom landet och utomlands, bidrar med en årlig sänkning av globala koldioxidutsläpp i samma storlek som de totala växthusgasutsläppen i Sverige.

Resurser till ett nationellt samordnat skogsprogram skulle kunna skapa fler och bättre förutsättningar för skogen att i framtiden fortsätta bidra till att uppnå klimat- och miljömål.