GS Välkomnar beskedet i bostadsfrågan

Publicerad:

Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) skriver under tisdagen på DN debatt om hur den akuta bostadsbristen drabbar unga, studenter och nyanlända. Han presenterar även sex punkter där det föreslås att bland annat staten behöver ta ett större ansvar för att det byggs fler bostäder och att dessa måste vara byggda på ett hållbart sätt.

Inspelet välkomnas av GS förbundsordförande, Per-Olof Sjöö, men han vill även se att regeringen tar ett nästa steg i att införa ett samlat program för industriellt byggande i Sverige. Sjöö komenterar Kaplans inlägg:

- Regeringens och Mehmet Kaplans besked att staten ska ta ett ökat
ansvar för bostadsförsörjningen är högst välkommet. Det är också
positivt att bostadsministern uppmärksammar de möjligheter som det
industriella byggandet idag kan erbjuda i form av snabbare och mer
klimateffektiva byggmetoder. Att bygga med trä innebär en utveckling
till modern fabriksproduktion av bostäder och redan i dag levereras
en stor del av svaren på hur väsentligt fler bostäder kan
förverkligas - och med kostnadseffektiva, resursnåla byggsystem.

 Det är ett otvetydigt faktum att GS Fackets medlemmar producerar en
all större andel av bostäderna i Sverige, och den kvalificerade
byggutvecklingen sker ute i landet; i Småland, Norrbotten och
Värmland. Detta ger fler jobb i glesbygden samtidigt som det på ett
mycket handfast sätt ökar bostadsbyggandet och samtidigt mildrar
överhettningen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Den naturliga följden av Mehmet Kaplans utspel är att regeringen tar
initiativ till ett samlat program för industriellt byggande i
Sverige, och bland annat undanröjer hinder såsom de så kallade
kommunala särkraven, som beräknas fördyra byggandet med uppemot 15
procent.

Läs mer:
DN Debatt - "Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet"
Pressmeddelande GS - Välkomna besked i bostadsfrågan