Vad är problemet med jämställdheten?

Publicerad:

Vi bor i ett av värdlens mest jämställda länder. Vi har ju kommit så långt. Jämställdeten löser sig själv. Vi har ingen ojämställdhet på vår arbetsplats. Nej, jämställdheten löser sig inte själv. Och ja, vi är ett av världens mest jämställda länder. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och hoppas på det bästa. Vi måste aktivt arbeta med att förbättra och förstärka jämställdheten varje dag. Och även om vi inte upplever att en arbetsplats är ojämställd så finns det all anledning att åtminstone ställa sig frågan: Hur jämställd är vår arbetsplats – egentligen? För på alla arbetsplatser finns osynliga normer, saker som bara "är". Och det är just dessa normer som vi behöver upptäcka och se, för att kunna förändra. För att kunna förändra något behöver vi få insikt i vad problemet är.

Ett av problemen vi har idag är att vi i mångt och mycket arbetar med kvinnonätverk, att förstärka kvinnor, att problematisera kvinnor: kvinnor måste ta för sig mer. Vi har inga kvinnliga sökanden. Kvinnor stannar inte kvar på den här arbetsplatsen. Och så vidare.

Det är bra med kvinnliga nätverk! Män har också nätverk, oftast informella sådana. Där många beslut tas automatiskt och normer upprätthålls. Därför finns det en poäng med kvinnliga nätverk, just för att vi ska kunna stötta varandra och diskutera de problem som ojämställdheten i samhället skapar. Dock kommer vi inte fullt ut åt problemet. Här behöver vi jobba med manliga nätverk för jämställdhet. Att som man, aktivt jobba för jämställdhet ses fortfarande inte alltid som något positivt.

Så vad är problemet med jämställdheten idag? Jo, att vi inte arbetar tillräckligt med den manliga normen. Män väljer fortfarande män. Män är oftast väldigt positiva till jämställdhet och säger sig vara feminister. Men, att själv gå åt sidan, att själv arbeta inte bara formellt och politiskt korrekt utan reellt och i verkligheten för jämställdhet är fortfarande ovanligt. Vi tenderar att fortfarande inte se de normer och strukturer i samhället som påverkar jämställdheten. Vi blundar och har inte jämställdhetsglasögonen på.

Så fram för fler män i samhället och i GS som aktivt arbetar för jämställdhet. Konkret, aktivt och på riktigt. Dags för insikt. Ojämställdheten finns. Och vi måste sluta blunda. Det är det som är problemet.

Erica Selander
Ombudsman, GS


 Vad gör GS?

För att ta ytterligare ett steg  i det här arbetet kommer GS att skapa ett nätverk för jämställdhet, där alla oavsett kön är välkomna att delta.

Det enda kravet är att du är medlem eller förtroendevald i GS. Här kommer vi att delge varandra tips, idéer och tankar som har med jämställdhet på arbetsplatsen att göra. Det kan handla om konkreta åtgärder men också om seminarium, kurser eller goda exempel.

Nätverket finns på facebook  nu, i och med den 8 mars som är den internationella kvinnodagen.

Klicka här för att komma till GS Jämställdhetsnätverk på facebook. Du kan också söka på "GS jämställdhetsnätverk".

Välkommen i jämställdhetsklubben!