Uttalande från GS förbundsstyrelse: Arbetssgivare - ta ansvar!

Publicerad:

15 april 2020 ställde sig GS förbundsstyrelse enhälligt bakom följande uttalande:

Arbetsgivare – ta ansvar!

Sverige genomgår just nu en prövning av historiska mått. Coronakrisen slår mot såväl folkhälsa som ekonomi.

I ett svårt läge valde fack och arbetsgivare inom Industrin att ta ansvar och parterna beslöt att avtalsförhandlingarna skulle prolongeras.

I ett läge där GS medlemmar tar ett stort ansvar, borde det vara självklart att företagen inom våra branscher visar samma omdöme och avstår från chefsbonusar eller höjda löner för toppchefer.

Företag som dessutom tar del av skattefinansierade lättnader så som korttidspermitteringar måste också helt avstå aktieutdelningar.

Fokus just nu ska inte vara att maximera utdelning eller höja chefslöner. GS förbundsstyrelse uppmanar arbetsgivarna att ta ansvar och istället investera i de anställdas anställningstrygghet.

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande

Madelene Engman
Förste vice ordförande

Bo-Arne Andersson
Andre vice ordförande

Camilla Tiredal
Ledamot

Jörgen Johansson
Ledamot

Daniel Andersson
Ledamot

Lars Nyman
Ledamot

Roman Hagman
Ledamot

Peter Mångs
Ledamot

Dusan Lozic
Ledamot

Gunilla Charlez
Ledamot

Milli Radojevic
Ledamot

Patrik Thorsson Nilsson
Ledamot