Administrativ personal på utbildning

Publicerad:

Under veckorna 10 och 12 är GS administrativa personal på utbildning. Under den tiden besvaras samtal av den avdelning som finns på plats.