Uppdatering om läget i förhandlingarna om trygghet och omställning

Publicerad:

Idag presenteras avsiktsförklaringen med LO:s förslag, PTK:s förslag och Svenskt Näringsliv förslag till fortsatta förhandlingar efter avtalsrörelsen. Dessutom har en debattartikel publicerats där GS och 6 andra LO-förbund ger sin bild av processen runt förhandlingarna.

Avsiktsförklaringen

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har nu enats om ett dokument som ska fungera som underlag för de fortsatta förhandlingar om trygghet och omställning efter att riksavtalsförhandlingarna avslutats.

Inga sakfrågor är färdigförhandlade annat än att parterna har som mål att förhandlingarna bör vara avslutade sista september 2020. Däremot skriver parterna om vad som ska förhandlas. Här är några exempel:

  • Allmän visstid ska slopas
  • Tillsvidareanställning i förhållande till andra anställningsformer ska stärkas
  • Det nya regelverket ska inte innebära ”fri uppsägningsrätt” för arbetsgivarna
  • A-kassan ska ersättas med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring
  • Omställningsskydden ska stärkas

Läs avsiktsförklaringen här.

Debattartikel angående kritiken mot förhandlingarna

Sedan 5 LO-förbund hoppat av förhandlingarna har det förts en diskussion i media angående hur processen gått till. GS och 6 andra förbund som valt att fortsätta förhandlingarna ger i den här debattartikeln en gemensam syn på den kritik som framkommit och dementerar några av de felaktigheter som rapporteras.

Läs debattartikeln här.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

”Den slutliga avsiktsförklaringen ökar förutsättningarna för oss att komma i mål med en uppgörelse som stärker våra medlemmars ställning på arbetsmarknaden. Det har varit GS mål hela tiden och det gäller även fortsättningsvis.”