UNI antog GS motion om striktare globala ramavtal

Publicerad:

UNI Grafiska och Förpackningsbranschen antog under måndagen GS motion gällande globala ramavtal.

Just nu genomför UNI international grafiska- och förpackningsbranschen sin fjärde kongress i Istanbul. UNI är en av de två globala fackliga organisationer GS ingår i.

Motionen som lades fram av GS avtalssekreterare tillika president för UNI grafiska- och förpackningsbranschen, Tommy Andersson.

Andersson pekade på att företag som skriver på globala ramavtal inte ska kunna avhända sig ansvar genom att upprätta så kallade joint venture eller franchiseföretag, utan måste ta ansvar även vid engagemang i sådana företag.

"Motion om Globala ramavtal:
Konferensen noterar med oro att vissa multinationella företag som har undertecknat globala ramavtal inte tar ansvar för diskriminerande antifackliga metoder som används av ledningen i joint venture-företag eller franchiseföretag. Konferensen uppmanar därför UNI att försöka ändra alla globala ramavtal för att även omfatta joint venture-företag och franchiseföretag."

Kongressen antog motionen enhälligt.

Läs mer om UNI här