Tungt besked för GS medlemmar i Tidaholm

Publicerad:

Nobia Production Sweden AB har beslutat lägga ner verksamheten i Tidaholm för att flytta produktionen till Jönköping. Ett beslut som påverkar 550 GS medlemmar.

Nobia Production Sweden AB har idag beslutat att lägga ner verksamheten i Tidaholm och istället investera i en ny fabrik strax utanför Jönköping. Bakgrunden till flytten är enligt företaget själva att en ny fabrik behövs för högre tillverkningskapacitet och bättre flexibilitet för att stärka företagets konkurrenskraft. Företaget bedömer att det lämpligaste är att den nya fabriken byggs utanför Jönköping.

Beslutet att lägga ner verksamheten i Tidaholm drabbar inte bara de 550 GS medlemmar som arbetar i fabriken, utan också hela kommunen. I Tidaholm har man tillverkat kök i 100 år och Nobia är kommunens största privata arbetsgivare. Flera generationer av kökstillverkare finns i kommunen och lojaliteten till företaget har varit stort.

GS konstaterar det olyckliga i att företaget helt bortser från den stora kompetens som finns på orten. Tidaholms kommun har också erbjudit företaget att etablera den nya fabriken i kommunen.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar Nobias beslut:

”Det är med bestörtning vi mottagit beskedet att Nobia har för avsikt att avveckla kökstillverkningen i Tidaholm. Den yrkeskompetens som GS medlemmar besitter är ovärderlig och borde vara den viktigaste parametern att ta hänsyn till vid ett beslut av den här kalibern. Med tanke på att Tidaholm kan matcha övriga förutsättningar för investeringsbeslutet är företagets ställningstagande obegripligt. Idag står hela förbundet med våra medlemmar i Tidaholm och vi kommer att vara med dem i den fortsatta processen.”

Förhandlingar mellan GS och företaget fortsätter och GS gör just nu allt för att företaget ska ompröva sitt beslut och istället bygga den nya fabriken i Tidaholm.